Blogg

Når kreves en advokat?

Når kreves en advokat?

Du har mottatt en stevning og må snart møte for dommeren som skal avgjøre saken din eller det kan være lurt å starte en prosedyre selv. Når er det et valg å ansette en advokat for å bistå deg i din juridiske tvist, og når er det obligatorisk å ansette en advokat? Svaret på dette spørsmålet avhenger av...

Når kreves en advokat? Les mer »

Hva gjør en advokat?

Hva gjør en advokat?

Skade påført av noen andre, arrestert av politiet eller som ønsker å stå opp for dine egne rettigheter: forskjellige saker der bistand fra en advokat absolutt ikke er en unødvendig luksus og i sivile saker til og med en forpliktelse. Men hva gjør en advokat og hvorfor er det viktig …

Hva gjør en advokat? Les mer »

Konkursloven og dens prosedyrer

Konkursloven og dens prosedyrer

Tidligere skrev vi en blogg om omstendighetene under hvilke en konkurs kan begjæres og hvordan denne prosedyren fungerer. Foruten konkurs (regulert i tittel I), har konkursloven (på nederlandsk Faillissementswet, heretter referert til som 'Fw') to andre prosedyrer. Nemlig: moratoriet (tittel II) og gjeldssaneringsordningen for fysiske personer …

Konkursloven og dens prosedyrer Les mer »

Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer i Nederland

Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer i Nederland

Kan en dom avsagt i utlandet anerkjennes og/eller fullbyrdes i Nederland? Dette er et ofte stilt spørsmål i rettspraksis som regelmessig omhandler internasjonale parter og tvister. Svaret på dette spørsmålet er ikke entydig. Læren om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer er ganske kompleks på grunn av ulike lover og forskrifter. …

Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer i Nederland Les mer »

Alt om inntjeningsordningen

Alt om inntjeningsordningen

Det er mange ting å vurdere når man skal selge en bedrift. En av de viktigste og vanskeligste elementene er ofte salgsprisen. Her kan forhandlingene for eksempel stå fast fordi kjøperen ikke er villig til å betale nok eller ikke klarer å skaffe tilstrekkelig finansiering. En av løsningene som kan være …

Alt om inntjeningsordningen Les mer »

Hva er en juridisk fusjon?

Hva er en juridisk fusjon?

At en aksjefusjon innebærer en overdragelse av aksjer i de fusjonerende selskapene fremgår av navnet. Begrepet eiendelsfusjon er også talende, fordi visse eiendeler og forpliktelser i et selskap overtas av et annet selskap. Begrepet lovlig fusjon refererer til den eneste lovregulerte formen for fusjon i Nederland. …

Hva er en juridisk fusjon? Les mer »

Overføring av foretak

Overføring av foretak

Dersom du planlegger å overføre en bedrift til en annen eller å overta en annens bedrift, kan du spørre deg om denne overtakelsen også gjelder for personellet. Avhengig av årsaken til at selskapet overtas og hvordan overtakelsen gjennomføres, kan dette være ønskelig eller ikke. For eksempel, …

Overføring av foretak Les mer »

Lisensavtalen

Lisensavtalen

Immaterielle rettigheter eksisterer for å beskytte kreasjonene og ideene dine mot uautorisert bruk av tredjeparter. Men i visse tilfeller, for eksempel hvis du ønsker å utnytte kreasjonene dine kommersielt, vil du kanskje at andre skal kunne bruke den. Men hvor mange rettigheter vil du gi andre angående din immaterielle rettighet? …

Lisensavtalen Les mer »

Representantskapet

Representantskapet

Representantskapet (heretter «SB») er et organ i BV og NV som har en tilsynsfunksjon på politikken til styret og de generelle anliggender i selskapet og dets tilknyttede foretak (artikkel 2:140/250 paragraf 2 i den nederlandske sivilloven ('DCC')). Hensikten med denne artikkelen er å gi …

Representantskapet Les mer »

Leiebeskyttelsesbilde

Leiebeskyttelse

Når du leier en bolig i Nederland, har du automatisk rett til leiebeskyttelse. Det samme gjelder dine medleiere og fremleietakere. Husleievernet omfatter i utgangspunktet to aspekter: leieprisbeskyttelse og husleievern mot oppsigelse av leieavtalen i den forstand at utleier ikke uten videre kan si opp leieavtalen. Samtidig som …

Leiebeskyttelse Les mer »

Skilsmisse i 10 trinn

Skilsmisse i 10 trinn

Det er vanskelig å bestemme seg for om man skal skilles. Når du har bestemt deg for at dette er den eneste løsningen, begynner prosessen virkelig. Det er mye som skal ordnes og det blir også en følelsesmessig vanskelig periode. For å hjelpe deg på vei vil vi gi en oversikt over alle …

Skilsmisse i 10 trinn Les mer »

Forpliktelser fra utleier Image

Forpliktelser fra utleier

En leieavtale har ulike aspekter. Et viktig aspekt ved dette er utleier og de forpliktelser han har overfor leietaker. Utgangspunktet med hensyn til utleiers forpliktelser er «den nytelse leieren kan forvente ut fra leieavtalen». Tross alt er utleiers forpliktelser tett ...

Forpliktelser fra utleier Les mer »

Direktørens interessekonflikt Image

Direktørens interessekonflikt

Styremedlemmer i et selskap bør til enhver tid styres av selskapets interesser. Hva om styremedlemmer må ta beslutninger som involverer deres egne personlige interesser? Hvilken interesse råder og hva forventes en direktør å gjøre i en slik situasjon? Når er det en interessekonflikt? Når du leder selskapet, …

Direktørens interessekonflikt Les mer »

Oppbevaring av tittel Bilde

Oppbevaring av tittel

Eierskap er den mest omfattende rett en person kan ha til et gode, ifølge Civil Code. For det første betyr det at andre må respektere vedkommendes eierskap. Som følge av denne retten er det opp til eieren å avgjøre hva som skjer med varene hans. For eksempel kan eieren bestemme …

Oppbevaring av tittel Les mer »

Surrogati i Nederland Image

Surrogati i Nederland

Graviditet er dessverre ikke en selvfølge for alle foreldre med et ønske om å få barn. I tillegg til muligheten for adopsjon, kan surrogati være et alternativ for en tiltenkt forelder. For øyeblikket er surrogati ikke lovregulert i Nederland, noe som gjør den juridiske statusen til begge de tiltenkte foreldrene ...

Surrogati i Nederland Les mer »

Internasjonalt surrogati bilde

Internasjonal surrogati

I praksis velger tiltenkte foreldre i økende grad å starte et surrogatiprogram i utlandet. De kan ha ulike årsaker til dette, som alle er knyttet til de tiltenkte foreldrenes prekære stilling under nederlandsk lov. Disse er kort omtalt nedenfor. I denne artikkelen forklarer vi at mulighetene i utlandet også kan innebære ulike problemer på grunn av …

Internasjonal surrogati Les mer »

Foreldremyndighet bilde

Foreldremyndighet

Når et barn blir født, har mor til barnet automatisk foreldremyndighet over barnet. Bortsett fra i tilfeller hvor moren selv fortsatt er mindreårig på det tidspunktet. Dersom moren er gift med sin partner eller har registrert partnerskap under barnets fødsel, skal barnefaren …

Foreldremyndighet Les mer »

Lov om avskjed

Lov om avskjed

Skilsmisse innebærer mye Skilsmisseprosessen består av en rekke trinn. Hvilke skritt som må tas avhenger av om du har barn og om du på forhånd har avtalt et oppgjør med din fremtidige ekspartner. Generelt bør følgende standardprosedyre følges. Først og fremst en søknad om skilsmisse...

Lov om avskjed Les mer »

Avslag på arbeid Image

Avslag på arbeid

Det er veldig irriterende hvis instruksjonene dine ikke blir fulgt av din ansatte. For eksempel den ene medarbeideren som du ikke kan regne med å dukke opp på arbeidsgulvet rundt helgen eller den som mener at den ryddige kleskoden din ikke gjelder for ham eller henne. Hvis dette skjer gjentatte ganger...

Avslag på arbeid Les mer »

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag

Hva er underholdsbidrag? I Nederland er underholdsbidrag et økonomisk bidrag til levekostnadene til din tidligere partner og barn etter en skilsmisse. Det er et beløp du mottar eller må betale månedlig. Hvis du ikke har nok inntekt å leve for, kan du få underholdsbidrag. Du må betale…

Underholdsbidrag Les mer »

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvern
Law & More B.V.