Hva er et krav?

Hva er et krav?

Et krav er rett og slett et krav noen har til en annen, altså en person eller bedrift.

Et krav består ofte av et pengekrav, men det kan også være et krav om å gi eller fremsette et krav på urettmessig betaling eller et erstatningskrav. En kreditor er en person eller et selskap som skylder en "ytelse" av en annen. Dette følger av en avtale. Enestående ytelse blir ofte også referert til som en "gjeld". Dermed kan kreditor fortsatt kreve en gjeld, derav begrepet kreditor. Parten som skal levere ytelsen til kreditor kalles "debitor". Hvis ytelsen består i å betale en sum, kalles den parten som ennå ikke har betalt en "debitor". Parter som krever ytelse i penger kalles også 'kreditorer'. Problemet med et krav er dessverre at det ikke alltid blir oppfylt selv om dette er avtalt eller loven har gitt det. Følgelig pågår rettssaker og inkassosøksmål med hensyn til krav. Men hva er egentlig en påstand?

Oppstår krav

Et krav oppstår ofte fra en avtale der du samtykker i å gjøre noe mot gjengjeld som motparten gir vederlag. Når du har oppfylt avtalen din og gitt beskjed til den andre om at du krever vederlaget, oppstår det en søksmålsrett. I tillegg kan det oppstå et krav, for eksempel hvis du ved et uhell overfører til feil bankkonto. Du vil da ha foretatt en "utilbørlig betaling" og kan kreve tilbake det overførte beløpet fra bankkontoinnehaveren. Tilsvarende, hvis du har lidd tap på grunn av en annen persons handlinger (eller unnlatelser), kan du kreve erstatning for disse tapene fra den andre personen. Denne kompensasjonsplikten kan oppstå som følge av kontraktsbrudd, lovbestemmelser eller erstatning.

Inndrivelse av krav

Du må gjøre det kjent for den andre personen at de skylder deg noe eller må gi deg noe tilbake. Først etter at du har fullført dette kjent vil kravet forfalle. Det er best å gjøre dette skriftlig.

Hva kan du gjøre hvis skyldneren ikke klarer å dekke kravet ditt og (ved pengekrav) for eksempel ikke betaler? Du må da kreve inn kravet, men hvordan fungerer det?

Utenrettslig inkasso

For krav kan du bruke et inkassobyrå. Dette gjøres ofte for relativt enkle krav. For høyere krav er det kun en inkassoadvokat som er kompetent. Men selv ved enkle og mindre krav kan det være lurt å engasjere en inkassoadvokat, da inkassoadvokater som regel er flinkere til å tilby skreddersydde løsninger. Dessuten kan en inkassoadvokat ofte bedre vurdere og tilbakevise skyldnerens forsvar. Dessuten har ikke et inkassobyrå fullmakt til å håndheve at skyldneren betaler lovlig, og det er en inkassoadvokat. Dersom skyldneren ikke etterkommer stevningsbrevene fra et inkassobyrå eller inkassoadvokat og utenomrettslig inkasso ikke har fungert, kan du starte en rettslig inkassoprosess.

Rettslig inkasso

For å tvinge en skyldner til å betale, trenger du en dom. For å få en dom må du starte en rettssak. Disse rettssakene starter tvangsmessig med en stevning. Gjelder det pengekrav på € 25,000,- eller mindre, kan du gå til tingretten. Ved kantonretten er ikke advokat obligatorisk, men å ansette en kan absolutt være lurt. For eksempel må en stevning utformes meget omhyggelig. Dersom stevningen ikke oppfyller lovens formkrav, kan du bli kjent avvist av retten, og du vil ikke kunne få dom. Det er derfor viktig at stevningen er korrekt utformet. En stevning bør da offisielt forkynnes (utstedes) av en namsmann.

Hvis du har fått en dom som tilkjennegir kravene dine, bør du sende dommen til namsmannen, som kan bruke den til å tvinge skyldneren til å betale. Dermed kan varer som tilhører skyldneren beslaglegges.

Begrensningslov

Det er viktig å inndrive kravet raskt. Dette er fordi krav foreldes etter en tid. Når et krav er foreldet avhenger av typen krav. Som hovedregel gjelder en foreldelsesfrist på 20 år. Likevel er det også krav som er foreldet etter fem år (for en detaljert forklaring av foreldelsesfristen, se vår andre blogg, 'Når utløper et krav') og, ved forbrukerkjøp, etter to år. Følgende krav foreldes etter fem år:

  • For å oppfylle en avtale om å gi eller gjøre (f.eks. et pengelån)
  • Til periodisk betaling (f.eks. betaling av husleie eller lønn)
  • Fra uberettiget betaling (f.eks. fordi du ved et uhell foretar en overføring til feil bankkonto)
  • Til betaling av erstatning eller avtalt bot

Hver gang fristen truer med å løpe ut og foreldelsesfristen går ut, kan kreditor ved det såkalte avbruddet knytte ny frist til denne. Avbrudd gjøres ved å varsle skyldner før utløpet av foreldelsesfristen om at kravet fortsatt består, for eksempel ved hjelp av en registrert betalingspåminnelse, betalingspåkrav, eller stevning. I hovedsak skal kreditor kunne bevise at fristen er avbrutt dersom skyldneren påberoper seg foreldelse. Har han ikke bevis, og skyldneren dermed påberoper seg foreldelse, kan han ikke lenger gjøre kravet gjeldende.

Så det er viktig å finne ut hvilken kategori din type krav tilhører og hva den tilsvarende foreldelsesfristen er. Når foreldelsesfristen er utløpt, kan du ikke lenger tvinge skyldneren til å dekke kravet.

Ta kontakt med våre advokater for mer informasjon om pengeinnkreving eller påberopelse av foreldelse. Vi hjelper deg gjerne!

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.