Overskridende atferd på arbeidsplassen

Overskridende atferd på arbeidsplassen

#MeToo, dramaet rundt The Voice of Holland, fryktkulturen ved De Wereld Draait Door, og så videre. Nyhetene og sosiale medier vrimler av historier om grenseoverskridende atferd på arbeidsplassen. Men hva er arbeidsgivers rolle når det gjelder grenseoverskridende atferd? Du kan lese om det i denne bloggen.

Hva er grenseoverskridende atferd?

Overskridende atferd refererer til en persons atferd der en annen persons grenser ikke respekteres. Dette kan omfatte seksuell trakassering, mobbing, aggresjon eller diskriminering. Grenseoverskridende atferd kan foregå både online og offline. Spesiell overskridende oppførsel kan i utgangspunktet virke uskyldig og ikke ment å være irriterende, men det skader ofte den andre personen på et fysisk, følelsesmessig eller mentalt nivå. Denne skaden kan gi alvorlige helseproblemer for den involverte, men til slutt skade arbeidsgiveren i form av misnøye og økt fravær. Det bør derfor være tydelig på arbeidsplassen hvilken adferd som er hensiktsmessig eller upassende og hva konsekvensene er dersom disse grensene krysses.

Forpliktelser fra arbeidsgiveren

Etter arbeidsvilkårsloven skal arbeidsgiver sørge for et trygt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal treffe tiltak for å forebygge og motvirke overskridende atferd. Arbeidsgivere håndterer ofte dette ved å følge en adferdsprotokoll og utnevne en konfidensiell rådgiver. I tillegg må du selv gå foran med et godt eksempel.

Gjennomføringsprotokoll

En organisasjon må ha klarhet i hvilke grenser som gjelder innenfor bedriftskulturen og hvordan de tilfellene hvor disse grensene krysses, håndteres. Ikke bare sikrer dette at ansatte har mindre sannsynlighet for å krysse disse grensene, men ansatte som møter grenseoverskridende atferd vet at deres arbeidsgiver vil beskytte dem og få dem til å føle seg tryggere. Slike protokoller bør derfor tydeliggjøre hvilken adferd som forventes av ansatte og hvilken adferd som faller inn under overskridende atferd. Den bør også inneholde en forklaring på hvordan en arbeidstaker kan melde fra om overskridende atferd, hvilke grep arbeidsgiver tar etter en slik melding og hva konsekvensene er av overskridende atferd på arbeidsplassen. Det er selvfølgelig viktig at de ansatte kjenner til denne protokollens eksistens og at arbeidsgiveren handler deretter.

Tillitsmannen

Ved å utnevne en fortrolig har ansatte et kontaktpunkt for å stille spørsmål og lage rapporter. En tillitsmann har derfor som mål å gi veiledning og støtte til ansatte. Den fortrolige kan enten være en person innenfor eller uavhengig av utenfor organisasjonen. En fortrolig utenfra organisasjonen har den fordelen at de aldri er involvert i problemet, noe som kan gjøre dem lettere å nærme seg. Som med atferdsprotokollen, må ansatte være kjent med den fortrolige og hvordan de kan kontakte dem.

Bedriftskultur

Hovedpoenget er at arbeidsgiver må sørge for en åpen kultur i organisasjonen der slike spørsmål kan diskuteres og ansatte føler de kan kalle hverandre til regnskap for uønsket atferd. Derfor bør arbeidsgiver ta dette temaet på alvor og vise denne holdningen til sine ansatte. Dette inkluderer å iverksette tiltak dersom det rapporteres om grenseoverskridende atferd. Disse trinnene bør avhenge veldig av situasjonen. Likevel er det viktig å vise både offeret og andre ansatte at grenseoverskridende atferd på arbeidsplassen ikke vil bli tolerert.

Har du som arbeidsgiver spørsmål angående innføring av en policy for grenseoverskridende atferd på arbeidsplassen? Eller er du, som ansatt, et offer for overskridende atferd på jobben, og din arbeidsgiver ikke tar tilstrekkelige skritt? Kontakt oss da! Våre arbeidsadvokater hjelper deg gjerne!

 

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.