Pensjonsrett i Nederland har blitt sitt eget juridiske område. Den inkluderer alle pensjonslover og forskrifter som gir erstatningsinntekt for ansatte etter pensjonering. Eksempler inkluderer veldig spesifikk lovgivning som pensjonsloven, obligatorisk deltakelse i en industriell pensjonsfond 2000-lov eller utjevning av pensjonsrettigheter ved skilsmisseloven. Denne lovgivningen gjelder blant annet vilkårene som må være oppfylt for å være kvalifisert for pensjon, reglene om forvaltning og utbetaling av pensjonsrettigheter fra pensjonsleverandører og tiltak for å forhindre pensjonsbrudd.

TRENGER DU HJELP MED PENSJONSLOV?
KONTAKT VÅRE PENSJONSLOVGIVERE

Pensjonslov

Pensjonsrett i Nederland har blitt sitt eget juridiske område. Den inkluderer alle pensjonslover og forskrifter som gir erstatningsinntekt for ansatte etter pensjonering. Eksempler inkluderer veldig spesifikk lovgivning som pensjonsloven, obligatorisk deltakelse i en industriell pensjonsfond 2000-lov eller utjevning av pensjonsrettigheter ved skilsmisseloven. Denne lovgivningen gjelder blant annet vilkårene som må være oppfylt for å være kvalifisert for pensjon, reglene om forvaltning og utbetaling av pensjonsrettigheter fra pensjonsleverandører og tiltak for å forhindre pensjonsbrudd.

Hurtigmeny

Til tross for at pensjonsloven er sitt eget juridiske område, har den også mange grensesnitt med de andre rettsområdene. Derfor, i sammenheng med pensjonsrett, i tillegg til spesifikk lovgivning og forskrift, gjelder også generell lovgivning og forskrift innen arbeidsrettsfeltet. For eksempel er pensjon en viktig arbeidsforhold for mange ansatte, som er nedfelt og diskutert i arbeidsavtalen. Denne tilstanden bestemmer delvis inntekten i alderdommen. I tillegg til arbeidsrett kan følgende rettsområder også vurderes:

• Ansvarslov;
• Kontraktsrett;
• Skattelov;
• Forsikringslov;
• Utjevning av pensjonsrettigheter ved skilsmisse.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokat

 Ring +31 (0) 40 369 06 80

Hvorfor velge Law & More?

Lett tilgjengelig

Lett tilgjengelig

Law & More er tilgjengelig mandag til fredag
fra 08 til 00 og i helgene fra 22 til 00

God og rask kommunikasjon

God og rask kommunikasjon

Advokatene våre lytter til saken din og kommer opp
med en passende handlingsplan

Personlig tilnærming

Personlig tilnærming

Vår arbeidsmetode sikrer at 100% av kundene våre anbefaler oss, og at vi i gjennomsnitt blir vurdert til 9.4

"Law & More advokater

er involvert og

kan empati med

klientens problem"

De forskjellige lovene og forskriftene som konvergerer i pensjonsloven og overlapper under visse omstendigheter, gjør pensjonsloven til et komplekst og omfattende juridisk område. Dessuten står ikke pensjonsloven stille og blir regelmessig konfrontert med endringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt retningen fra de tilknyttede regulatorene som De Nederlandsche Bank (DNB) og den nederlandske myndigheten for finansielle markeder (AFM). Dette betyr at å løse spørsmål innen pensjonsrett krever ikke bare innsikt, men også nyere kunnskap om yrket, og det er derfor lurt å engasjere en advokat hvis du kommer i kontakt med pensjonsloven. Law & MoreAdvokater er ikke bare oppdatert innen pensjonsrett, men også med tanke på de andre nevnte rettsområdene. Har du spørsmål angående pensjonsloven? Law & More hjelper deg gjerne. Du kan også finne mer informasjon om de andre jurisdiksjonene på nettstedet vårt.

Tjenestene til Law & More

Selskapsrett

Bedriftsadvokat

Hvert selskap er unikt. Derfor vil du motta juridisk rådgivning som er direkte relevant for din bedrift

Merknad om standard

Interim advokat

Trenger du advokat midlertidig? Gi tilstrekkelig juridisk støtte takket være Law & More

Advocate

Innvandringsadvokat

Vi behandler saker som gjelder innleggelse, opphold, deportering og romvesen

Aksjonæravtale

Forretningsadvokat

Hver gründer må forholde seg til selskapsrett. Forbered deg godt på dette.

Pensjonsavsetningen i henhold til søylesystemet

Pensjonsavsetningen som gir erstatningsinntekt for ansatte etter pensjonering kalles også pensjon. I Nederland har pensjonssystemet, eller pensjonssystemet, tre søyler:

Grunnpensjon. Grunnpensjon blir også referert til som OW-avsetning. Alle i Nederland har krav på en slik bestemmelse. Det er imidlertid en rekke betingelser knyttet til dette. Den første forutsetningen for å motta AOW-bestemmelsen er at en viss alder, nemlig 67 år, må være nådd. Den andre forutsetningen er at man alltid må ha jobbet eller bodd i Nederland. For hvert år en person er bosatt i Nederland fra den 15. til fylte 67 år, er det påløpt 2% av den maksimale AOW-bestemmelsen. En ansettelseshistorie er ikke nødvendig i dette tilfellet.

Pensjonsrettigheter. Denne søylen gjelder rettighetene en person har skaffet seg i løpet av sitt yrkesaktive liv og gjelder som tilleggspensjon til grunnpensjonen. Mer spesifikt gjelder dette tillegget utsatt lønn som betales i fellesskap av arbeidsgiver og arbeidstaker i form av premie. Supplerende pensjon bygges derfor alltid opp innenfor et arbeidstaker-arbeidsgiverforhold, slik at det i dette tilfellet kreves ansettelseshistorie. I Nederland er det imidlertid ingen generell juridisk forpliktelse for arbeidsgiveren å bygge opp en (tilleggs) pensjon for sine ansatte. Dette betyr at det må inngås avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i denne forbindelse. Law & More vil selvfølgelig gjerne hjelpe deg med dette.

Frivillig pensjon. Denne søylen gjelder spesielt alle inntektsavsetninger som folk har gjort selv før deres alderdom. Eksempler inkluderer livrenter, livsforsikring og inntekt fra egenkapital. Det er hovedsakelig selvstendig næringsdrivende og gründere som må stole på denne søylen for pensjonen.

Obligatorisk deltakelse i en næringslivslov fra 2000

Til tross for at arbeidsgivere i Nederland ikke er forpliktet til å ordne en (tilleggs) pensjon for sine ansatte, kan de under visse omstendigheter fortsatt være forpliktet til å ordne en pensjon. Dette er for eksempel tilfelle hvis deltakelse i en pensjonsordning er obligatorisk for arbeidsgiveren via et bransjedekkende pensjonskasse. Denne forpliktelsen oppstår hvis et såkalt obligatorisk krav gjelder for en bestemt sektor: en beskrivelse godkjent av ministeren i sektoren som obligatorisk deltakelse i et bransjepensjon gjelder. Lov om obligatorisk deltakelse i et næringslivspensjonslov 2000 regulerer muligheten for en obligatorisk pensjonsordning for alle ansatte i en bestemt bransje eller sektor.

Hvis det er obligatorisk å delta i et pensjonsfond i hele bransjen, må arbeidsgivere som er aktive i den relevante sektoren registrere seg i det pensjonsfondet i hele bransjen. Deretter ber fondet om informasjon om de ansatte som skal gis, og arbeidsgiverne mottar en regning for pensjonspremien de må betale. Hvis arbeidsgivere ikke er tilknyttet et slikt pensjonsfond for hele bransjen, selv om det er en forpliktelse til det, vil de være i en ugunstig posisjon. Når alt kommer til alt, er det i så fall en sjanse for at den bransjepensjonen fortsatt vil kreve full premieutbetaling i alle år med tilbakevirkende kraft. På Law & More vi forstår at dette har en drastisk konsekvens for arbeidsgivere. Det er hvorfor Law & Morespesialister er klare til å hjelpe deg med å unngå en slik ulempe.

PensjonslovPensjonsloven

Kjernen i pensjonsloven er pensjonsloven. Pensjonsloven inneholder regler som:

• Forby pendling av pensjonsrettigheter
• Gi rettigheter med hensyn til verdioverføring i tilfelle arbeidsgiveren etterfølger;
• Foreskrive ansattes deltakelse med hensyn til pensjonsleverandørens policy;
• Kreve minstekompetanse når det gjelder kompetansen til styremedlemmene til pensjonsleverandørene;
• Regulere hvordan pensjonskasser skal finansieres;
• Foreskrive pensjonsleverandørens minimumsinformasjonsforpliktelser.

En av de andre viktige forskriftene i pensjonsloven gjelder vilkårene som en pensjonsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må oppfylles hvis den blir inngått. I denne sammenheng fastslår pensjonsloven artikkel 23 at pensjonsavtalen skal plasseres i et anerkjent pensjonsfond eller et anerkjent pensjonsforsikringsselskap. Hvis arbeidsgiver ikke gjør dette, eller i det minste ikke tilstrekkelig, risikerer han arbeidsgiveransvar, som kan initieres av arbeidstakeren via de generelle reglene i kontraktsretten. I tillegg blir overholdelse av lovgivning og forskrifter i forbindelse med pensjonsloven, som allerede nevnt, overvåket av DNB og AFM, slik at overtredelser også sanksjoneres av andre tiltak.

At Law & More Vi forstår at når det gjelder pensjonslov, er ikke bare forskjellige komplekse lover og regler, men også forskjellige interesser og komplekse juridiske forhold involvert. Det er hvorfor Law & More bruker en personlig tilnærming. Våre eksperteksperter innen pensjonsrett fordyper seg i saken din og kan vurdere din situasjon og mulighetene sammen med deg. Basert på denne analysen, Law & More kan gi deg råd om de neste trinnene. Videre gir våre spesialister deg gjerne råd og hjelp under en mulig juridisk prosedyre. Har du spørsmål om tjenestene våre eller pensjonsloven? Ta deretter kontakt Law & More.

Vil du vite hva Law & More kan gjøre for deg som advokatfirma i Eindhoven?
Så kontakt oss på telefon +31 40 369 06 80 eller send oss ​​en e-post:

MR. Tom Meevis, talsmann kl Law & More - [e-postbeskyttet]
MR. Maxim Hodak, advokat hos & More - [e-postbeskyttet]

Law & More B.V.