Noen ganger kan det hende du må håndtere et juridisk spørsmål innen familierett. Det vanligste juridiske problemet i familierettslig praksis er skilsmisse. Mer informasjon om skilsmissesaksbehandling og våre skilsmisseadvokater finner du på vår skilsmisseside. I tillegg til en skilsmisse, kan du for eksempel tenke på anerkjennelse av barnet ditt, nektelse av foreldre, å få omsorg for barna eller en adopsjonsprosess ...

FAMILIERETTENE PÅ LAW & MORE
VIL DU HA Å STØTTE? DER KONTAKT OSS

familiens advokat

Noen ganger kan det hende du må håndtere et juridisk spørsmål innen familierett. Det vanligste juridiske problemet i familierettslig praksis er skilsmissen.

Hurtigmeny

Mer informasjon om skilsmissesaksbehandlingen og skilsmisseadvokatene våre finner du på vår skilsmisseside. I tillegg til en skilsmisse, kan du også tenke på for eksempel anerkjennelse av barnet ditt, fornektelse av foreldreskap, få forvaring av barna dine eller en adopsjonsprosess. Dette er problemer som må reguleres riktig for å forhindre at du får problemer senere. Leter du etter et advokatfirma spesialisert på familierett? Da har du funnet riktig sted. Law & More tilbyr deg juridisk bistand innen familierett. Våre familierettsadvokater står til din tjeneste med personlig rådgivning.

I tillegg til spørsmål knyttet til erkjennelse, varetekt, fornektelse av foreldreskap og adopsjon, kan våre familierettsadvokater også hjelpe deg med prosedyrer som gjelder utplassering og tilsyn med dine barn. Hvis du har å gjøre med en eller flere av disse problemene, er det lurt å ha hjelp av en familieretts advokat som vil hjelpe deg med rettsoppgjøret.

Bekreftelse

Erkjennelse skaper familierettlige forhold mellom personen som erkjenner barnet og barnet. Mannen kan da kalles en far, kona en mor. Personen som erkjenner barnet trenger ikke å være den biologiske faren eller moren til barnet. Du kan kvittere for barnet ditt før fødselen, under fødselserklæringen eller på et senere tidspunkt.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokat

 Ring +31 (0) 40 369 06 80

Har du behov for en familieadvokat?

Barnebidrag

Barnebidrag

En skilsmisse har stor innvirkning på barn. Derfor legger vi stor verdi til interessene til barna dine

Be om skilsmisse

Be om skilsmisse

Vi har en personlig tilnærming og vi samarbeider med deg mot en passende løsning

Partner underholdsbidrag

Partner underholdsbidrag

Skal du betale eller motta underholdsbidrag? Og hvor mye? Vi guider og hjelper deg med dette

Bor separat

Bor separat

Vil du bo atskilt? Vi hjelper deg

"Law & More advokater
er involvert og
kan empati med
klientens problem ”

Betingelser for å erkjenne et barn

Hvis du vil erkjenne et barn, må du oppfylle noen få vilkår. For eksempel må du være 16 år eller eldre for å erkjenne et barn. Men det er flere forhold. Du trenger tillatelse fra moren. Med mindre barnet er eldre enn 16 år. Når barnet er 12 år eller eldre, trenger du også skriftlig tillatelse fra barnet. I tillegg kan du ikke erkjenne et barn hvis du ikke har lov til å gifte deg med moren. For eksempel fordi du er en slektning av moren. Videre kan det hende at barnet du ønsker å erkjenne ikke allerede har to lovlige foreldre. Plasseres du under vergemål? I så fall trenger du først tillatelse fra underretten.

Gjenkjenne et barn under graviditet

Dette refererer til erkjennelse av den ufødte babyen. Du kan kvittere for barnet i hvilken som helst kommune i Nederland. Hvis den (vordende) moren ikke blir med deg, må hun gi skriftlig tillatelse til kvittering. Er partneren din gravid med tvillinger? Da gjelder kvitteringen begge barn som partneren din er gravid på den tiden.

Gjenkjenne et barn under fødselserklæringen

Du kan også erkjenne barnet ditt hvis du melder fødselen. Du må rapportere fødselen til kommunen der barnet ble født. Hvis moren ikke kommer med deg, må hun gi skriftlig tillatelse til kvitteringen.

familie-advokat-godkjenning-image (1)Erkjenner barnet på et senere tidspunkt

Noen ganger hender det at barn ikke blir kvittert før de er mye eldre eller til og med i alder. Erkjennelsen er da mulig i alle kommuner i Nederland. Fra 12-årsalderen trenger du skriftlig tillatelse fra barnet og moren. Hvis barnet allerede er 16 år, trenger du bare tillatelse fra barnet.

Valg av navn når du erkjenner et barn

Valg av navn er et viktig aspekt ved erkjennelse av barnet ditt. Hvis du vil velge et barns etternavn under kvittering, må du og partneren din dra til kommunen sammen. Hvis barnet er over 16 år på kvitteringstidspunktet, vil barnet velge hvilket etternavn han eller hun vil ha.

Konsekvenser av erkjennelsen

Hvis du erkjenner et barn, blir du barnets lovlige forelder. Du vil da ha noen rettigheter og plikter. For å bli barnets juridiske representant, må du også søke om foreldremyndighet. Anerkjennelse av et barn betyr følgende:

• Det opprettes en juridisk bånd mellom personen som erkjenner barnet og barnet.
• Du har en vedlikeholdsplikt overfor barnet til han eller hun fyller 21 år.
• Du og barnet blir hverandres lovlige arvinger.
• Du velger etternavn til barnet sammen med moren på kvitteringstidspunktet.
• Barnet kan få ditt statsborgerskap. Dette avhenger av loven i det landet du har statsborgerskap fra.

Vil du erkjenne barnet ditt og har du fortsatt spørsmål om kvitteringsprosedyren? Ta gjerne kontakt med våre erfarne familierettsadvokater.

Nektelse av foreldreskap

Når mor til et barn er gift, blir mannen hennes far til barnet. Dette gjelder også registrerte partnerskap. Det er mulig å nekte foreldreskap. For eksempel fordi ektefellen ikke er den biologiske faren til barnet. Avslag på foreldreskap kan bli bedt om av faren, moren eller barnet selv. Avslag har den konsekvens at loven ikke anser den lovlige faren for å være faren. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft. Loven later som om den lovlige farens farskap aldri eksisterte. Dette har for eksempel konsekvenser for hvem som er arving.

Imidlertid er det tre tilfeller der fornektelse av foreldreskap ikke er (eller ikke lenger) mulig:

• Hvis den lovlige faren også er den biologiske faren til barnet;
• Hvis den lovlige faren har samtykket til handlingen som kona ble gravid med;
• Hvis den lovlige faren allerede før ekteskapet visste at hans fremtidige kone var gravid.
• Det gjøres unntak fra de to siste tilfellene når mor ikke har vært ærlig om barnets biologiske far.

Nektelse av foreldreskap er fortsatt en viktig beslutning. Familieadvokatene til Law & More er klare til å gi deg råd på best mulig måte før du tar denne viktige avgjørelsen.

familie-advokat-forvaring-image (1)

varetekt

Et mindreårig barn har ikke lov til å ta noen avgjørelser på egen hånd. Derfor er barnet under myndighet av en eller begge foreldrene. Ofte får foreldrene automatisk varetekt over barna sine, men noen ganger må du søke om forvaring gjennom en domstolsprosedyre eller gjennom et søknadsskjema.

Hvis du har forvaring av et barn:

• Du er ansvarlig for omsorgen og oppdragelsen av barnet.
• Du har nesten alltid en vedlikeholdsplikt, noe som betyr at du må betale kostnadene for pleie og utdanning (opp til 18 år) og kostnadene for å bo og studere (fra 18 til 21).
• Du administrerer barnets penger og sånt;
• Du er hans eller hennes juridiske representant.

Forvaring av et barn kan ordnes på to måter. Når en person har varetekt, snakker vi om varetekt med én hode, og når to personer har varetekt, dreier det seg om varetekt. Maksimalt to personer kan ha varetekt. Derfor kan du ikke søke om foreldremyndighet hvis to personer allerede har forvaring av et barn.

Når får du forvaring av et barn?

Er du gift eller har du et registrert partnerskap? Da vil begge foreldrene ha felles forvaring av et barn. Hvis dette ikke er tilfelle, vil bare moren automatisk få varetekt. Gifter du deg som foreldre etter fødselen av barnet ditt? Eller inngår du et registrert partnerskap? I så fall vil du også motta automatisk foreldremyndighet. En betingelse er at du har erkjent barnet som far. For å få foreldremyndighet, kan det hende at du ikke er yngre enn 18 år, være under vergemål eller har en psykisk lidelse. En mindreårig mor på 16 eller 17 år kan søke retten om en alderserklæring for å få forvaring av et barn. Hvis ingen av foreldrene har varetekt, oppnevner dommeren verge.

Felles varetekt ved skilsmisse

Forutsetningen i en skilsmisse er at begge foreldrene holder felles varetekt. I noen tilfeller kan retten avvike fra denne regelen hvis den er til barnets beste.

Ønsker du å få varetekt over barnet ditt, eller har du andre spørsmål angående foreldremyndighet? Ta deretter kontakt med en av våre erfarne familieadvokater. Vi tenker gjerne sammen og hjelper deg med søknaden om foreldremyndighet!

Adopsjon

Alle som ønsker å adoptere et barn fra Nederland eller fra utlandet, må oppfylle visse vilkår. For eksempel må du være minst 18 år eldre enn barnet du ønsker å adoptere. Betingelsene for å adoptere et barn fra Nederland skiller seg fra betingelsene for å adoptere et barn fra utlandet. For eksempel krever en adopsjon i Nederland at adopsjonen er i barnets beste. I tillegg må barnet være mindreårig. Hvis barnet du ønsker å adoptere er 12 år eller eldre, kreves hans eller hennes samtykke for adopsjonen. I tillegg er en viktig betingelse for adopsjon av et barn fra Nederland at du har tatt vare på og oppdratt barnet i minst ett år. For eksempel som fosterforelder, foresatte eller stedforelder.

For adopsjon av et barn fra utlandet er det viktig at du ennå ikke har fylt 42 år. Ved spesielle omstendigheter kan det gjøres unntak. Følgende betingelser gjelder for adopsjon av et barn fra utlandet:

• Du og partneren din må gi tillatelse til å inspisere JDS (Judicial Documentation System).
• Aldersforskjellen mellom den eldste adoptivforelderen og barnet må ikke overstige 40 år. Ved spesielle omstendigheter kan det også gjøres et unntak.
• Din helse kan ikke være et hinder for adopsjon. Du må gjennomgå en medisinsk undersøkelse.
• Du må bo i Nederland.
• Fra det utenlandske barnet reiser til Nederland, er du forpliktet til å sørge for kostnadene for omsorg og oppfostring av barnet.

Landet der det adopterte barnet kommer fra kan også stille vilkår for adopsjon. For eksempel om din helse, alder eller inntekt. I prinsippet kan en mann og en kvinne bare adoptere et barn fra utlandet sammen hvis de er gift.

Ønsker du å adoptere et barn fra Nederland eller fra utlandet? I så fall må du være godt informert om prosedyren og de spesifikke forholdene som gjelder din situasjon. Familierettsadvokatene til Law & More er klare til å gi råd og hjelpe deg i løpet av denne prosessen.

outplacement

En plassering er et veldig drastisk tiltak. Det kan brukes når det er bedre for beskyttelsen av barnet ditt å bo et annet sted en stund. En plassering går alltid hånd i hånd med tilsyn. Hensikten med en plassering er å sikre at barnet ditt kan bo hjemme igjen etter en viss periode.

Forespørselen om å plassere barnet ditt hjemmefra kan sendes til barnedommeren av ungdomsomsorgen eller av barnevern- og beskyttelsesnemnda. Det er ulike former for outplacement. For eksempel kan barnet ditt plasseres i en fosterfamilie eller et pleiehjem. Det er også mulig at barnet ditt blir plassert i familie.

I en slik situasjon er det viktig at du kan ansette en advokat du stoler på. På Law & More, dine interesser og barnets interesser er av største viktighet. Hvis du trenger hjelp i denne prosessen, for eksempel for å forhindre at barnet ditt blir plassert hjemmefra, har du kommet til rett sted. Våre advokater kan hjelpe deg og ditt barn hvis en forespørsel om outplacement er sendt inn, eller kan bli sendt, til barnedommeren.

Familierettsadvokatene til Law & More kan veilede og hjelpe deg med å ordne alle sider ved familieretten på en best mulig måte. Våre advokater har spesialisert kunnskap innen familierett. Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for deg? Så ta kontakt Law & More.

familierechtadvocaten-uithuisplaatsing-image (1)

Vil du vite hva Law & More kan gjøre for deg som advokatfirma i Eindhoven?
Så kontakt oss på telefon +31 40 369 06 80 eller send en e-post til:

MR. Tom Meevis, talsmann kl Law & More - [e-postbeskyttet]
MR. Maxim Hodak, advokat hos & More - [e-postbeskyttet]

Law & More B.V.