Eiendom innenfor (og etter) ekteskap

Eiendom innenfor (og etter) ekteskap

Å gifte seg er det man gjør når man er vanvittig forelsket i hverandre. Dessverre skjer det ofte nok til at folk etter en stund ikke lenger ønsker å være gift med hverandre. Skilsmisse går vanligvis ikke like greit som å gå inn i et ekteskap. I mange tilfeller krangler folk om nesten alt som er involvert i en skilsmisse. En av disse tingene er eiendom. Hvem har rett på hva hvis du og partneren din går fra hverandre?

Det kan gjøres flere ordninger når du inngår ekteskapet, noe som har betydelig innvirkning på formuen til deg og din (tidligere) partner under og etter ekteskapet. Du gjør klokt i å tenke nøye gjennom disse før ekteskapet, da de kan få vidtrekkende konsekvenser. Denne bloggen diskuterer de ulike ekteskapsformuene og deres konsekvenser for eierskap. Det skal bemerkes at alt som er omtalt i denne bloggen gjelder på samme måte for et registrert partnerskap.

Fellesskap av varer

Etter loven gjelder det juridiske formuesfellesskapet automatisk når partene gifter seg. Dette har den effekten at all eiendom som eies av deg og partneren din tilhører dere i fellesskap fra ekteskapsøyeblikket. Her er det imidlertid viktig å skille mellom ekteskap før og etter 1. januar 2018. Dersom du giftet deg før 1. januar 2018, skal en generelt formuefellesskap gjelder. Dette betyr at ALL eiendom tilhører deg samlet. Det spiller ingen rolle om du har kjøpt det før eller under ekteskapet. Dette er ikke annerledes når det gjelder en gave eller arv. Når man i ettertid blir skilt, skal all formue deles. Dere har begge rett til halvparten av eiendommen. Giftet dere dere etter 1. januar 2018? Og så begrenset formuefellesskap gjelder. Bare eiendommen dere har ervervet under ekteskapet tilhører dere sammen. Eiendommene fra før ekteskapet forblir hos partneren de tilhørte før ekteskapet. Dette betyr at du vil ha mindre eiendom å dele ved skilsmisse.

Ekteskapsvilkår

Ønsker du og partneren din å beholde eiendommen din intakt? I så fall kan dere inngå ekteskapsavtaler på tidspunktet for ekteskapet. Dette er rett og slett en kontrakt mellom to ektefeller hvor det gjøres avtaler om blant annet eiendom. Det kan skilles mellom tre ulike typer ekteskapsavtaler.

Kald eksklusjon

Den første muligheten er kald eksklusjon. Dette innebærer at man avtaler i ekteskapsavtalen at det ikke er formuefellesskap i det hele tatt. Partnerne sørger da for at deres inntekter og formue ikke flyter sammen eller motregnes på noen måte. Når et kaldt eksklusjonsekteskap tar slutt, har ekspartnerne lite å dele. Dette fordi det ikke er felleseie.

Periodisk oppgjørsklausul

I tillegg kan ekteskapsavtalen inneholde en periodisk oppgjørsklausul. Det betyr at det er særeiemidler, og derfor formue, men at inntekt under ekteskapet skal deles årlig. Det betyr at det under ekteskapet skal avtales hvert år hvilke penger som ble tjent det året og hvilke nye gjenstander som tilhører hvem. Ved skilsmisse er det derfor i så fall kun eiendelene og pengene fra det året som skal deles. I praksis unnlater imidlertid ektefeller ofte å gjøre oppgjøret årlig under ekteskapet. Som et resultat, på skilsmissetidspunktet, må alle pengene og tingene som er kjøpt eller mottatt under ekteskapet fortsatt deles. Siden det i etterkant er vanskelig å finne ut hvilken eiendom som ble oppnådd når, er dette ofte et diskusjonspunkt under skilsmissen. Det er derfor viktig, dersom en periodisk oppgjørsklausul inngår i ekteskapsavtalen, å faktisk gjennomføre delingen årlig.

Sluttoppgjørsklausul

Til slutt er det mulig å inkludere en endelig kalkulasjonsklausul i ekteskapsavtalen. Det betyr at dersom man blir skilt, vil all bosettingsberettiget eiendom deles som om det var et formuefellesskap. I ekteskapsavtalen er det ofte også fastsatt hvilke eiendommer som faller inn under dette oppgjøret. For eksempel kan det avtales at visse eiendeler tilhører en av ektefellene og ikke skal gjøres opp, eller at det kun skal gjøres opp eiendommen som er ervervet ved ekteskapet. Eiendommene som omfattes av forliksklausulen vil da bli delt i to ved skilsmisse.

Ønsker du råd om de ulike typene ordninger for ekteskapelig eiendom? Eller trenger du juridisk veiledning ved skilsmisse? Ta så kontakt Law & More. Vår familieadvokater hjelper deg gjerne!

Law & More