Eksempel på lønnskrav

Eksempel på lønnskrav

Når du har utført arbeidskraft som arbeidstaker, har du krav på lønn. Spesifikasjonene rundt utbetaling av lønn er regulert i arbeidsavtalen. Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønnen (til rett tid), er den i mislighold og du kan fremme lønnskrav.

Når fremme lønnskrav?

Det er flere grunner til at en arbeidsgiver nekter å betale lønn. For det første kan det være en arbeidsgivers manglende betalingsevne. I dette tilfellet har ikke arbeidsgiveren penger til å betale lønn. Et lønnskrav vil ikke være en løsning i dette tilfellet. Du er bedre å begjære arbeidsgiveren konkurs i denne situasjonen.

Videre kan en arbeidsavtale også inneholde en lønnsklausul. Det betyr at du ikke får betalt for timene du ikke har jobbet. Du kan da heller ikke kreve lønn for disse timene.

Hovedregelen for å avgjøre om lønnskrav kan reises er at du har krav på lønn mot utført arbeid. Hvis det ikke er utbetalt lønn, vil et lønnskrav sannsynligvis føre frem.

sykdom

Selv ved sykemelding plikter arbeidsgiver (med unntak av karensdager) å fortsette å betale lønn. Denne plikten gjelder i inntil 2 år fra 1e sykemeldingsdag. Ved å gjøre det har ikke arbeidsgiver lov til å stoppe utbetalingen av lønn. Hvis dette skjer, kan du sende inn et lønnskrav. Det kan imidlertid oppstå unntak her for de to første «sykedagene». Dette er tilfellet dersom begrepet 'karensdager' inngår i arbeidsavtalen eller CAO. Dette betyr at arbeidsgiver ikke plikter å betale lønn de 2 første dagene etter sykemelding. Du kan da ikke kreve lønn over disse 2 dagene.

Avskjedigelse

Også ved oppsigelse plikter arbeidsgiver å fortsette å betale lønn frem til dagen før oppsigelsen trer i kraft. Denne plikten gjelder også dersom du som arbeidstaker er suspendert frem til oppsigelsesdatoen, og derfor ikke utfører noe arbeid før da. Dersom arbeidsgiveren din nekter å betale lønn for perioden frem til oppsigelsesdatoen, kan du reise lønnskrav.

Eksempel på lønnskrav

Gitt ovenstående, har du krav på lønnskrav? Ta i så fall først kontakt med arbeidsgiver (på telefon) og spør om de fortsatt vil overføre lønnen. Er det forfalte beløpet fortsatt ikke betalt? Da kan du sende et lønnskravbrev til din arbeidsgiver. I dette brevet gir du arbeidsgiveren din (vanligvis) 7 dager på å fortsatt betale lønnen.

Merk at dersom du ikke fremmer krav innen 5 år for å kreve tilbake lønn, vil kravet være foreldet! Så det er lurt å sende inn et lønnskrav i tide.

Du kan bruke vårt eksempelbrev til dette formålet:

Ditt navn

Adresse

Postnummer og by

Til

Arbeidsgivers navn

Adresse

Postnummer og by

Emne: brev lønnskrav

Kjære herr/fru [arbeidsgivers navn],

Siden [ansettelsesdato] har jeg vært ansatt i [navn på firma] under en arbeidsavtale. Jeg er ansatt for [antall timer] per uke i stillingen som [posisjon].

Gjennom dette brevet ønsker jeg å informere deg om at jeg til dags dato ikke har mottatt min lønn for perioden fra [data] til [data]. Av denne grunn sender jeg deg min forespørsel om lønnskrav.

Etter å ha blitt kontaktet på telefon gikk du ikke videre med betalingen. Lønnen skulle ifølge arbeidsavtalen vært utbetalt den [data], men dette har ikke skjedd. Du er altså [dager/måneder] betalingsmislighold og lønnsrestansen har økt til [beløp].

Jeg ber og om nødvendig innkaller deg om å overføre forfalt lønn umiddelbart, eller senest innen 7 dager fra datoen for dette brevet, til [kontonummer] og sende meg lønnsslippene for [måneder)].

Ved manglende betaling innen nevnte frist krever jeg den lovpålagte økningen (§ 7:625 i sivilloven) og lovpålagte renter.

Venter på svar,

[Navnet ditt]

[Signatur]

Etter å ha lest denne bloggen, har du fortsatt spørsmål om innlevering av lønnskrav eller spørsmål om lønnskravsprosedyren? Kontakt oss i så fall. Vår arbeidsadvokater hjelper deg gjerne!

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.