Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt på Law & More BV nettsted er utelukkende ment å tjene som generell informasjon. Ingen rettigheter kan utledes av denne informasjonen. Law & More BV kan ikke holdes og er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av ufullstendig og / eller unøyaktig informasjon gitt på nettstedet. Informasjon sendt til Law & More BV via e-post eller kontaktskjemaet på nettstedet til Law & More BV er ikke sikker og vil ikke bli ansett for å bli ansett som fortrolig.