Endringer i arbeidsrett

Endringer i arbeidsrett

Arbeidsmarkedet er i stadig endring på grunn av ulike faktorer. Det ene er behovene til ansatte. Disse behovene skaper friksjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Dette fører til at arbeidsrettens regler må endres sammen med dem. Fra 1. august 2022 er det innført en rekke viktige endringer innenfor arbeidsretten. Gjennom EU-direktiv om gjennomsiktig og forutsigbar implementeringslov for ansettelsesvilkår, sysselsettingsmønsteret formes til et transparent og forutsigbart marked. Nedenfor er endringene skissert én etter én.

Forutsigbar arbeidstid

Fra 1. august 2022, hvis du er arbeidstaker med ikke-standard eller uforutsigbar arbeidstid, må du fastsette referansedagene og timene på forhånd. Dette fastsetter også følgende. Arbeidstakere som har vært ansatt i minst 26 uker kan be om arbeid med mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Dersom det er ansatt færre enn 10 ansatte i virksomheten, skal det gis skriftlig og begrunnet svar innen tre måneder. Dersom det er flere enn 10 ansatte i bedriften er denne fristen en måned. Rettidig svar fra arbeidsgiver forventes da ellers anmodningen bør innvilges uten spørsmål.

Videre justeres oppsigelsesfristen for arbeidsnekt til fire dager før oppstart. Det betyr at du som arbeidstaker kan nekte arbeid dersom det ber arbeidsgiver om det mindre enn fire dager før arbeidsstart.

Rett til gratis obligatorisk opplæring/opplæring

Hvis du som arbeidstaker ønsker eller trenger å delta på et opplæringskurs, må arbeidsgiveren din betale alle kostnadene for opplæringen, inkludert tilleggskostnader for studiemateriell eller reiseutgifter. Dessuten må du gis mulighet til å delta på opplæringen i arbeidstiden. Den nye forskriften fra 1. august 2022 forbyr å avtale en studiekostnadsklausul for obligatorisk opplæring i arbeidsavtalen. Siden den datoen gjelder disse reglene også for eksisterende kontrakter. Ved å gjøre det spiller det ingen rolle om du har gjennomført studiet godt eller dårlig eller om arbeidsavtalen opphører.

Hva er obligatoriske kurs?

Opplæring avledet fra nasjonal eller europeisk lov faller inn under obligatorisk opplæring. Opplæring som følger av tariffavtale eller rettsstillingsregulering er også inkludert. Også et opplæringsløp som er funksjonelt nødvendig eller sørger for videreføring i tilfelle funksjonen blir ledig. Et opplæringskurs eller utdanning som du som arbeidstaker må ta for yrkeskvalifikasjonen faller ikke automatisk inn under obligatorisk opplæring. Hovedvilkåret er at arbeidsgiver etter en ordning er forpliktet til å tilby viss opplæring til arbeidstakere.

Hjelpeaktiviteter

Hjelpeaktiviteter er arbeid du gjør i tillegg til aktivitetene i stillingsbeskrivelsen din, som å organisere bedriftsutflukter eller drive egen bedrift. Disse aktivitetene kan avtales i arbeidsavtalen, men disse aktivitetene kan også være forbudt. Siden begynnelsen av august '22 kreves det en objektiv begrunnelse for å påberope seg en klausul om tilleggsaktiviteter. Et eksempel på en objektiv begrunnelse er når man driver med aktiviteter som kan skade organisasjonens image.

Utvidet opplysningsplikt

Arbeidsgivers opplysningsplikt er utvidet til å omfatte følgende temaer. Den ansatte skal informeres om:

 • Prosedyren rundt oppsigelse av arbeidskontrakten, inkludert kravene, sluttdatoen og utløpsdatoene;
 • formene for betalt permisjon;
 • varigheten og betingelsene for prøvetiden;
 • lønn, inkludert tidsfrister, beløp, komponenter og betalingsmåte;
 • Retten til opplæring, dens innhold og omfang;
 • hva den ansatte er forsikret om og hvilke organer som administrerer det;
 • navnet på leietakeren i tilfelle en midlertidig arbeidskontrakt;
 • ansettelsesforhold, godtgjørelser og utgifter og koblinger ved utplassering fra Nederland til et annet EU-land.

Det er forskjell på personer med fast arbeidstid og uforutsigbar arbeidstid. Med forutsigbar arbeidstid skal arbeidsgiver informere om lengden på arbeidsperioden og overtidsbetaling. Med uforutsigbar arbeidstid må du informeres om

 • de gangene du må jobbe;
 • minimum antall betalte timer;
 • lønnen for timene over minimum antall arbeidstimer;
 • minimumstiden for innkalling (minst fire dager i forveien).

En siste endring for arbeidsgivere er at de ikke lenger har plikt til å utpeke en eller flere arbeidsplasser dersom arbeidstakeren ikke har fast arbeidsplass. Det kan da angis at du står fritt til å bestemme din egen arbeidsplass.

Som ansatt kan du ikke bli forfordelt når du ønsker å utføre noen av disse fagene. Derfor kan det ikke gjøres oppsigelse av arbeidsavtalen av noen av disse årsakene.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett? Ta da gjerne kontakt med våre advokater på info@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0)40-3690680.

Law & More