Prosedyre for klage på kontoret

Law & More verdsetter kundenes tilfredshet. Vårt firma vil gjøre vårt beste for å være til din tjeneste. Likevel kan det skje at du er misfornøyd med et bestemt aspekt av tjenestene våre. Nedenfor finner du handlingen du kan gjøre i slike tilfeller.

I tilfelle du er misfornøyd med opprettelsen og gjennomføringen av en oppdragsavtale, kvaliteten på våre tjenester eller mengden av fakturaen vår, blir du bedt om å sende innvendinger først til din egen advokat. Du kan også kontakte Mr. TGLM Meevis i vårt firma. Vårt firma vil håndtere klagen i samsvar med en prosedyre som beskrevet i vår klagesaksprosedyre.

Vi vil i samråd med deg finne en løsning for problemet som reises så raskt som mulig. Vi vil alltid bekrefte en slik løsning skriftlig. Du kan forvente å motta vår reaksjon på klagen din skriftlig innen 4 uker. I tilfelle vi trenger å avvike fra dette begrepet, vil vi informere deg i tide og vi vil nevne årsaken til avviket og begrepet du kan forvente en reaksjon fra oss.

Artikkel 1 Definisjoner

I denne klageprosedyren skal vilkårene beskrevet nedenfor ha følgende betydninger:

klage: ethvert skriftlig uttrykk for misnøye fra eller på vegne av en klient overfor advokaten eller personen (e) som arbeider under hans / hennes ansvar angående avslutning eller utførelse av et klientoppdrag for profesjonelle tjenester (overeenkomst van opdracht), kvaliteten på slike tjenester eller det fakturerte beløpet for slike tjenester, unntatt en klage i betydningen i paragraf 4 i den nederlandske loven om advokatyrket (Advocatenwet);

Klag: en klient eller hans representant, som sender inn en klage;

klageoffiser: advokaten som er siktet for håndtering av klagen, til å begynne med TGLM Meevis.

Artikkel 2 Bruksområde

2.1 Denne klageprosedyren gjelder for ethvert engasjement for profesjonelle tjenester levert av Law & More BV til sine kunder.

2.2 Det er hver advokat hos Law & More BV for å håndtere alle klager i samsvar med denne klageprosedyren.

Artikkel 3 Mål

Målet med denne klageprosedyren er:

  • å fastsette en prosedyre som klientklager kan løses på en løsningsorientert måte og innen rimelig tid;
  • å fastsette en prosedyre for å fastslå årsaken (e) til en klientklage;
  • å opprettholde og forbedre eksisterende klientforhold ved å håndtere klager på en ordentlig måte;
  • å fremme svaret på enhver klage på en kundefokusert måte;
  • å forbedre kvaliteten på tjenestene ved å løse og analysere klager.

Artikkel 4 Informasjon ved oppstart av tjenester

4.1 Denne klageprosedyren er offentliggjort. I ethvert forlovelsesbrev med en klient, skal klienten informeres om at det er en klageprosedyre på plass, og at denne prosedyren vil gjelde for tjenestene som leveres.

4.2 Standard vilkår for engasjement (Vilkår og betingelser) som gjelder ethvert klientengasjement (også i kraft av ethvert forlovelsesbrev med en klient) skal identifisere den uavhengige parten eller organet som / som en klage som ikke er løst i samsvar med denne klageprosedyren kan sendes inn for å få et bindende vedtak.

4.3 Klager i henhold til artikkel 1 i denne klageprosedyren som ikke ble løst etter at de ble behandlet i samsvar med denne klageprosedyren, kan bli forelagt Tvistemålsadvokat (Geschillencommissie Advocatuur).

Artikkel 5 Prosedyre for intern klage

5.1 Hvis en klient henvender seg til kontoret med en klage med hensyn til instruksjoner gitt til Law & More BV., Skal klagen videresendes til klagesjefen.

5.2 Klageansvarlig vil informere den som klagen er fremmet om innleveringen av klagen og vil gi klageren og personen som klagen er blitt gjort anledning til å forklare klagen.

5.3 Personen som klagen er fremmet mot, skal forsøke å løse problemet sammen med den aktuelle klienten, uansett om den er underlagt klageoffiserens inngripen eller ikke.

5.4 Klageansvarlig skal løse en klage innen fire uker etter mottak av klagen, eller skal informere klageren, med angivelse av grunnlag, om ethvert avvik fra dette begrepet, med angivelse av hvilken periode en mening om klagen skal gis.

5.5 Klageansvarlig skal informere klageren og den som klagen er framsatt skriftlig om, om uttalelsen om klagens fordeler, om ikke med noen anbefalinger.

5.6 Hvis klagen ble behandlet på en tilfredsstillende måte, vil klageren, klageadministratoren og personen som klagen er framsatt undertegne om uttalelsen om klagens fordeler.

Artikkel 6 Konfidensialitet og gratis behandling av klager

6.1 Klageansvarlig og den som klagen er fremmet mot, skal ivareta taushetsplikt når det gjelder håndtering av klagen.

6.2 Klageren skal ikke skylde noen erstatning med hensyn til kostnadene ved behandlingen av klagen.

Artikkel 7 Ansvar

7.1 Klageansvarlig skal være ansvarlig for en rettidig behandling av klagen.

7.2 Den som klagen er fremmet mot, skal holde klageombudet informert om all kontakt med klageren og om noen levedyktig løsning.

7.3 Klageansvarlig skal holde klageren informert om håndteringen av klagen.

7.4 Klageansvarlig skal sørge for at en fil på klagen oppbevares.

Artikkel 8 Klageregistrering

8.1 Klageansvarlig skal registrere klagen og identifisere klagesaken.

8.2 En klage kan deles inn i separate emner.

8.3 Klageansvarlig skal med jevne mellomrom rapportere om håndtering av eventuelle klager og skal gi anbefalinger for å forhindre at nye klager oppstår og for å forbedre prosedyrene.

8.4 Enhver rapport og anbefaling skal drøftes og legges fram for beslutningstaking minst en gang i året.