Oppsigelse på fast kontrakt

Oppsigelse på fast kontrakt

Er oppsigelse tillatt på fast kontrakt?

En fast kontrakt er en arbeidsavtale der man ikke blir enige om sluttdato. Så kontrakten din varer på ubestemt tid. Med fast kontrakt kan du ikke få sparken raskt. Dette fordi en slik arbeidsavtale først opphører når du eller din arbeidsgiver gir beskjed. Du må forholde deg til oppsigelsesfristen og andre regler som gjelder i en oppsigelsesprosedyre. Arbeidsgiveren din må også ha en god grunn. Dessuten vil denne gode grunnen måtte vurderes av UWV eller tingretten.

En fast kontrakt kan sies opp på følgende måter:

 • Si opp selv med den lovbestemte oppsigelsestiden. Du kan selv si opp din faste kontrakt så lenge du overholder den lovbestemte oppsigelsesfristen. Merk imidlertid at dersom du selv sier opp, mister du i utgangspunktet retten til dagpenger og overgangskompensasjon. En god grunn til å si opp er en signert arbeidsavtale med din nye arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiver har god grunn til å si opp arbeidsavtalen din arbeidsgiver argumenterer for en god grunn og kan underbygge det med en velbegrunnet oppsigelsessak. Det prøves ofte først om oppsigelse etter gjensidig avtale er mulig. Hvis dere ikke kan bli enige, vil oppsigelsesgrunnen eller UWV eller tingretten ta stilling til oppsigelsesbegjæringen. Eksempler på oppsigelsesgrunner som er vanlige er:
 • økonomiske årsaker
 • utilstrekkelig funksjon
 • forstyrret arbeidsforhold
 • regelmessig fravær
 • langsiktig funksjonshemming
 • en straffbar handling eller unnlatelse
 • arbeidsvegring
 • Stående oppsigelse på grunn av (strukturelt) alvorlig oppførsel dersom du har oppført deg alvorlig (strukturelt sett), kan arbeidsgiveren din si opp deg midlertidig. Tenk på en presserende årsak, for eksempel svindel, tyveri eller vold. Dersom du blir oppsagt, trenger ikke arbeidsgiver å be om tillatelse fra tingretten. Det er imidlertid viktig at oppsigelsen din ble kunngjort umiddelbart og at du ble fortalt den presserende årsaken.

Oppsigelsesprosedyrer med fast kontrakt

Når arbeidsgiveren din ønsker å si opp arbeidsavtalen din på ubestemt tid, må han ha rimelig grunn for det (med mindre unntak gjelder). Avhengig av oppsigelsesgrunnen, vil en av følgende oppsigelsesprosedyrer bli brukt:

 • Etter gjensidig avtale; Selv om mange ikke er klar over det, er det nesten alltid mulig å forhandle i en oppsigelsesprosedyre. Som arbeidstaker har du ofte mest spillerom ved oppsigelse etter gjensidig avtale, da du kan påvirke alle bestemmelser og din godkjenning kreves. Hurtigheten, den relative sikkerheten om utfallet og den lille arbeidsmengden denne prosedyren krever er også ofte grunner til at arbeidsgiveren velger dette. Dette innebærer bruk av en forliksavtale. Har du mottatt forliksavtale? I så fall, få det alltid sjekket av en arbeidsadvokat.
 • Gjennom UWV; oppsigelse fra UWV begjæres av bedriftsøkonomiske årsaker eller langvarig funksjonshemming. Arbeidsgiveren din vil da be om oppsigelsestillatelse.
 • Via tingretten, dersom de to første alternativene begge ikke er mulige/aktuelle, vil din arbeidsgiver starte saksbehandlingen for tingretten. Arbeidsgiveren din vil da begjære tingretten om å oppløse arbeidsavtalen.

Sluttvederlag med fast kontrakt

I utgangspunktet har enhver arbeidstaker som blir ufrivillig oppsagt rett til overgangsstønad. Utgangspunktet er at arbeidsgiveren din tok initiativ til å si opp arbeidsavtalen din. Noen unntak kan imidlertid skyldes både arbeidsgiver og deg selv. Du vil for eksempel ikke få overgangsstønad dersom du etter tingrettens oppfatning har opptrådt grovt klanderverdig. Tingretten kan da unnlate overgangsstønaden. I helt spesielle situasjoner kan tingretten tilkjenne overgangsstønad til tross for den straffbare handlingen.

Nivå på overgangskompensasjon

For å fastsette størrelsen på lovfestet overgangskompensasjon tas det hensyn til antall tjenesteår og lønnsbeløpet.

Det er rom for forhandlinger i alle prosedyrer.

Det er godt å vite at oppsigelse sjelden er en fullført avtale. Vi vurderer gjerne din situasjon, og forklarer dine sjanser og de beste skrittene du kan ta.

Vennligst ikke vær i limbo lenger; vi er her for deg.

Ta gjerne kontakt med våre advokater på info@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0)40-3690680.

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.