Skilsmisse i Nederland for ikke-nederlandske statsborgere Image

Skilsmisse i Nederland for ikke-nederlandske statsborgere

Når to nederlandske partnere, gift i Nederland og bosatt i Nederland, ønsker å skilles, har den nederlandske domstolen naturligvis kompetanse til å avgjøre denne skilsmissen. Men hva med når det gjelder to utenlandske partnere gift i utlandet? I det siste får vi jevnlig spørsmål angående ukrainske flyktninger som ønsker å skilles i Nederland. Men er dette mulig?

En skilsmissebegjæring kan ikke sendes inn i noe land. Det må være en viss sammenheng mellom partnerne og innleveringslandet. Hvorvidt den nederlandske domstolen har kompetanse til å behandle en søknad om skilsmisse, avhenger av jurisdiksjonsreglene i den europeiske Brussel II-ter-konvensjonen. I henhold til denne konvensjonen kan den nederlandske domstolen gi skilsmisse blant annet dersom ektefellene har sitt vanlige opphold i Nederland.

For å avgjøre om det vanlige oppholdet er i Nederland, er det nødvendig å se på hvor ektefellene har etablert senteret for sine interesser og har til hensikt å gjøre det permanent. For å fastslå vanlig bosted må de faktiske forhold i den konkrete saken vurderes. Disse kan omfatte registrering hos kommunen, medlemskap i den lokale tennisklubben, noen venner eller slektninger, og en jobb eller studie. Det må være personlige, sosiale eller profesjonelle forhold som indikerer varige bånd med et bestemt land. Enkelt sagt, vanlig bosted er stedet der sentrum av ens liv for tiden befinner seg. Hvis partnernes vanlige bosted er i Nederland, kan den nederlandske domstolen avgjøre skilsmissen. I noen tilfeller kreves det at kun én av partnerne har vanlig opphold i Nederland.

Selv om oppholdet til ukrainske flyktninger i Nederland i mange tilfeller er midlertidig, kan det likevel fastslås at det er vanlig opphold i Nederland. Hvorvidt dette er tilfelle avgjøres av de konkrete fakta og omstendigheter til enkeltpersoner.

Er du og partneren din ikke nederlandsk, men ønsker å bli skilt i Nederland? Ta i så fall kontakt med oss. Våre familieadvokater spesialiserer seg på (internasjonale) skilsmisser og hjelper deg gjerne!

Law & More