Å frata far foreldremyndighet: er det mulig?

Å frata far foreldremyndighet: er det mulig?

Dersom far ikke kan ta vare på og oppdra et barn, eller et barn er alvorlig truet i sin utvikling, kan oppsigelse av foreldremyndighet følge. I flere tilfeller kan mekling eller annen sosialhjelp tilby en løsning, men oppsigelse av foreldremyndighet er et logisk valg dersom det mislykkes. Under hvilke forutsetninger kan farens varetekt avsluttes? Før vi kan svare på dette spørsmålet, må vi vite nøyaktig hva foreldremyndighet er og hva det innebærer.

Hva er foreldremyndighet?

Når du har omsorgen for et barn, kan du ta viktige avgjørelser som berører barnet. Disse inkluderer for eksempel valg av skole og vedtak om omsorg og oppvekst. Inntil en viss alder er du også ansvarlig for eventuelle skader barnet ditt har forårsaket. Med felles omsorg er det begge foreldrene som har ansvaret for oppdragelse og omsorg for barnet. Hvis bare en av foreldrene har omsorgen, snakker vi om eneforsvaret.

Når et barn blir født, har mor automatisk omsorgen for barnet. Hvis mor er gift eller i registrert partnerskap, har far også omsorgen fra fødselen. Far har ikke automatisk foreldrerett i tilfeller hvor foreldrene ikke er gift eller i registrert partnerskap. Far må da be om dette med mors samtykke.

OBS: Foreldres omsorg er atskilt fra om far har erkjent barnet. Det er ofte mye forvirring rundt dette. Se vår andre blogg, "Anerkjennelse og foreldremyndighet: forskjellene forklart", for dette.

Nekter foreldremyndighet far

Dersom mor ikke ønsker at far skal få omsorgen for barnet gjennom samtykke, kan mor nekte å gi slikt samtykke. I dette tilfellet kan far kun få omsorgen gjennom domstolene. Sistnevnte må da leie inn sin advokat for å søke retten om tillatelse.

Notat! Tirsdag 22. mars 2022 godkjente Senatet lovforslaget som tillater ugifte partnere å ha juridisk felles foreldrerett etter å ha anerkjent barnet sitt. Ugifte og uregistrerte partnere vil automatisk forestå felles omsorg ved anerkjennelse av barnet når denne loven trer i kraft. Denne loven har imidlertid ikke trådt i kraft så langt.

Når opphører foreldremyndighet?

Foreldremyndighet opphører i følgende tilfeller:

  • Når barnet har fylt 18 år. Barnet er dermed offisielt voksen og kan selv ta viktige avgjørelser;
  • Dersom barnet går inn i ekteskapet før fylte 18. Dette krever spesiell tillatelse ettersom barnet blir myndig for loven gjennom ekteskap;
  • Når et 16 eller 17 år gammelt barn blir alenemor, og retten imøtekommer en søknad om å erklære henne myndig.
  • Ved utskriving eller inhabilitet fra foreldrenes omsorg for ett eller flere barn.

Frata far foreldremyndighet

Ønsker mor å ta fra faren omsorgen? I så fall bør en begjæringsprosedyre innledes med retten for dette formål. Ved vurderingen av situasjonen er det dommerens primære bekymring om endringen er i barnets interesse. I prinsippet bruker dommeren det såkalte «klemmekriteriet» til dette formålet. Dommeren har stor frihet til å avveie interesser. Testen av kriteriet består av to deler:

  • Det er en uakseptabel risiko for at barnet blir fanget eller tapt mellom foreldrene, og det forventes ikke at dette vil forbedre seg tilstrekkelig i overskuelig fremtid, eller endring av omsorgen er ellers nødvendig av hensyn til barnets beste.

Dette tiltaket er i utgangspunktet kun ty til i situasjoner som er svært skadelige for barnet. Dette kan inkludere en eller flere av følgende atferd:

  • Skadelig/kriminell atferd overfor eller i nærvær av barnet;
  • Skadelig/kriminell atferd på ekspartnernivå. Atferd som sikrer at den andre samværsforelderen ikke med rimelighet (lenger) kan forventes å delta i samråd med den skadelige forelderen;
  • Utsettelse eller (umotivert) blokkering av beslutninger som er avgjørende for barnet. Å være utilgjengelig for konsultasjon eller "ikke sporbar";
  • Atferd som tvinger barnet inn i en lojalitetskonflikt;
  • Avslag på bistand til foreldre seg imellom og/eller for barnet.

Er oppsigelse av varetekt endelig?

Oppsigelse av varetekt er vanligvis endelig og innebærer ikke et midlertidig tiltak. Men hvis omstendighetene har endret seg, kan faren som har mistet omsorgen be retten om å "gjenopprette" omsorgen. Far må da selvsagt vise at han i mellomtiden er i stand til å bære (permanent) ansvaret for omsorg og oppdragelse.

Jurisdiksjon

I rettspraksis er det sjelden at far blir fratatt eller nektet foreldremyndighet. Dårlig kommunikasjon mellom foreldrene virker ikke lenger avgjørende. Vi ser også i økende grad at selv når det ikke lenger er kontakt mellom barnet og den andre forelderen, opprettholder dommeren fortsatt foreldremyndighet; for ikke å kutte dette 'siste slipset.' Dersom far forholder seg til vanlige væremåter og er villig og tilgjengelig for konsultasjon, har en begjæring om eneomsorg liten sjanse for å lykkes. Hvis det derimot er tilstrekkelig bevis mot far angående skadelige hendelser som viser at felles foreldreansvar ikke fungerer, så er en forespørsel mye mer vellykket.

konklusjonen

Et dårlig forhold mellom foreldre er ikke nok til å frata faren foreldremyndighet. En varetektsendring er åpenbar dersom det er en situasjon der barna er fanget eller tapt mellom foreldrene, og det ikke er noen bedring i dette på kort sikt.

Hvis en mor ønsker en endring i foreldreretten, er det viktig hvordan hun innleder saksbehandlingen. Dommeren vil også se på hennes innspill til situasjonen og hvilke tiltak hun har gjort for å få foreldremyndigheten til å fungere.

Har du spørsmål som følge av denne artikkelen? Ta i så fall kontakt med vår familieadvokater uten noen forpliktelse. Vi gir deg gjerne råd og veiledning.

 

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.