Konsekvenser av manglende overholdelse av tariffavtalen

Konsekvenser av manglende overholdelse av tariffavtalen

De fleste vet hva en tariffavtale er, dens fordeler og hvilken som gjelder for dem. Mange vet imidlertid ikke konsekvensene dersom arbeidsgiver ikke overholder tariffavtalen. Det kan du lese mer om i denne bloggen!

Er overholdelse av tariffavtalen obligatorisk?

En tariffavtale fastsetter avtaler om ansettelsesvilkår for ansatte i en bestemt bransje eller innenfor en bedrift. Vanligvis er avtalene der er mer gunstige for arbeidstakeren enn ansettelsesvilkårene som følger av loven. Eksempler inkluderer avtaler om lønn, oppsigelsesfrister, overtidsbetaling eller pensjon. I enkelte tilfeller er tariffavtalen erklært universelt bindende. Dette innebærer at arbeidsgivere innenfor bransjen omfattet av tariffavtalen plikter å anvende tariffavtalens regler. Arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan i slike tilfeller ikke avvike fra tariffavtalens bestemmelser til arbeidstakerens ulempe. Både som arbeidstaker og arbeidsgiver bør du være klar over tariffavtalen som gjelder for deg.

Rettssak 

Dersom arbeidsgiver ikke overholder de obligatoriske avtalene i tariffavtalen, begår han et «kontraktsbrudd». Han oppfyller ikke avtalene som gjelder for ham. I dette tilfellet kan arbeidstaker gå til retten for å sikre at arbeidsgiver fortsatt oppfyller sine forpliktelser. Arbeiderorganisasjonen kan også kreve oppfyllelse av forpliktelsene i retten. Arbeidstakeren eller arbeidstakerorganisasjonen kan kreve etterlevelse og erstatning for skade som følge av manglende overholdelse av tariffavtalen i retten. Noen arbeidsgivere mener de kan unngå tariffavtalene ved å lage konkrete avtaler med arbeidstakeren (i arbeidsavtalen) som avviker fra avtalene i tariffavtalen. Disse avtalene er imidlertid ugyldige, noe som gjør arbeidsgiver ansvarlig for manglende overholdelse av tariffbestemmelsene.

Arbeidstilsynet

I tillegg til den ansatte og arbeidstakerorganisasjonen, kan det nederlandske arbeidstilsynet også gjennomføre en uavhengig undersøkelse. En slik undersøkelse kan skje enten varslet eller uanmeldt. Denne undersøkelsen kan bestå i å stille spørsmål til de tilstedeværende ansatte, vikarer, representanter for selskapet og andre personer. I tillegg kan Arbeidstilsynet be om journalkontroll. De involverte plikter å samarbeide med Arbeidstilsynets undersøkelse. Grunnlaget for Arbeidstilsynets fullmakter stammer fra den alminnelige forvaltningsrettsloven. Dersom Arbeidstilsynet finner at obligatoriske tariffbestemmelser ikke overholdes, varsler det arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Disse kan da ta grep mot vedkommende arbeidsgiver.

Fast bot 

Endelig kan tariffavtalen inneholde en forskrift eller bestemmelse som innebærer at arbeidsgivere som ikke overholder tariffavtalen kan ilegges bøter. Dette er også kjent som en fast bot. Størrelsen på denne boten avhenger derfor av hva som er fastsatt i tariffavtalen som gjelder for din arbeidsgiver. Derfor varierer bøtebeløpet, men kan utgjøre store summer. Slike bøter kan i utgangspunktet idømmes uten inngripen fra en domstol.

Har du spørsmål angående tariffavtalen som gjelder for deg? Ta i så fall kontakt med oss. Våre advokater er spesialister på ansettelseslov og hjelper deg gjerne!

Law & More