Kategori: Nyheter

Viktige juridiske nyheter, gjeldende lover og hendelser | Law and More

UBO-register i Nederland i 2020

Europeiske direktiver krever at medlemslandene oppretter et UBO-register. UBO står for Ultimate Beneficial Owner. UBO-registeret vil bli installert i Nederland i 2020. Dette innebærer at selskaper og juridiske enheter fra og med 2020 er forpliktet til å registrere sine (i) direkte eiere. En del av personopplysningene til [...]

Fortsett å lese

Erstatning av ikke-materiell skade ...

Eventuell erstatning for ikke-materielle skader forårsaket av død eller ulykke ble inntil nylig ikke dekket av nederlandsk sivil lov. Disse ikke-materielle skadene inneholder sorgen til de nære slektningene som er forårsaket av en hendelse med død eller ulykke til deres kjære som en annen part skal [...]

Fortsett å lese

Nederlandsk lov om beskyttelse av forretningshemmeligheter

Entreprenører som ansetter ansatte, deler ofte konfidensiell informasjon med disse ansatte. Dette kan gjelde teknisk informasjon, for eksempel en oppskrift eller algoritme, eller ikke-teknisk informasjon, som kundebaser, markedsføringsstrategier eller forretningsplaner. Men hva vil skje med denne informasjonen når den ansatte begynner å jobbe i selskapet til [...]

Fortsett å lese

Forbrukerbeskyttelse og generelle vilkår

Entreprenører som selger produkter eller tilbyr tjenester, bruker ofte generelle vilkår og betingelser for å regulere forholdet til mottakeren av produktet eller tjenesten. Når mottakeren er forbruker, nyter han forbrukerbeskyttelse. Forbrukerbeskyttelse er skapt for å beskytte den 'svake' forbrukeren mot den 'sterke' gründeren. I rekkefølge […]

Fortsett å lese

Urettferdig kommersiell praksis via telefon øker

Dutch Authority for Consumers and Markets Unfair commercial practices through telephone sales are reported more often. This is the conclusion of the Dutch Authority for Consumers and Markets, the independent supervisor that stands up for consumers and businesses. People are approached more and more by telephone with so-called offers for […]

Fortsett å lese

Copyright: når er innhold offentlig?

Intellektuell eiendomsrett utvikler seg kontinuerlig og har vokst enormt den siste tiden. Dette kan blant annet sees i lov om opphavsrett. I dag er nesten alle på Facebook, Twitter eller Instagram eller har sitt eget nettsted. Folk lager derfor mye mer innhold enn de pleide å gjøre, som ofte publiseres offentlig. […]

Fortsett å lese

Leverandør ikke ansatt

'Deliveroo sykkelkurér Sytse Ferwanda (20) er en uavhengig gründer og ikke en ansatt' var dommen fra retten i Amsterdam. Kontrakten som ble inngått mellom en utleverer og Deliveroo teller ikke som en ansettelseskontrakt - og er derfor ikke utleieren en ansatt på [...]

Fortsett å lese

Planlegger du å selge selskapet ditt?

Amsterdam Court of Appeal Then it is wise to request proper advice about the duties in relation to the works council of your company. By doing so, you can avoid a potential hindrance to the selling process. In a recent ruling of the Amsterdam Court of Appeal, the Enterprise Division […]

Fortsett å lese

EU-kommisjonen ønsker at mellommenn skal informere dem om konstruksjoner ...

EU-kommisjonen ønsker at mellommenn skal informere dem om konstruksjoner for skatteunndragelse de lager for sine klienter. Land mister ofte skatteinntekter på grunn av for det meste transnasjonale skattekonstruksjoner som skatterådgivere, regnskapsførere, banker og advokater (mellommenn) lager for sine klienter. For å øke gjennomsiktigheten og muliggjøre innløsning av disse skattene med [...]

Fortsett å lese

Nederland er en innovasjonsleder i Europa

Ifølge European Innovation Scoreboard of the European Commission, mottar Nederland 27 indikatorer for innovasjonspotensial. Nederland ligger nå på 4. plass (2016 - 5. plass), og blir kåret til Innovasjonsleder i 2017, sammen med Danmark, Finland og Storbritannia. I følge den nederlandske ministeren [...]

Fortsett å lese
Nyhetsbilde

Skatter: fortid og nåtid

Skattens historie begynner i romertiden. Mennesker som bodde på det romerske imperiets territorium måtte betale skatt. De første skattereglene i Nederland dukker opp i 1805. Det grunnleggende prinsippet for beskatning ble født: inntekt. Inntektsskatt ble formalisert i 1904. MVA, inntektsskatt, lønnsskatt, [...]

Fortsett å lese