Nederland er en innovasjonsleder i Europa

Ifølge European Innovation Scoreboard of the European Commission, mottar Nederland 27 indikatorer for innovasjonspotensial. Nederland ligger nå på 4. plass (2016 - 5. plass), og blir kåret til Innovasjonsleder i 2017, sammen med Danmark, Finland og Storbritannia.

I følge den nederlandske økonomiministeren kom vi til dette resultatet fordi stater, universiteter og selskaper jobber tett sammen. Et av kriteriene i European Innovation Scoreboard for State Assessment var "offentlig-privat samarbeid". Det er også verdt å nevne at investeringene for innovasjoner i Nederland er de høyeste i Europa.

Er du interessert i The European Innovation Scoreboard 2017? Du kan lese alt på EU-kommisjonens nettsted.

Law & More