EU-kommisjonen vil at mellommenn skal informere...

EU-kommisjonen ønsker at formidlere skal informere dem om konstruksjoner for skatteunngåelse de oppretter for sine klienter.

Land mister ofte skatteinntekter på grunn av for det meste transnasjonale skattekonstruksjoner som skatterådgivere, regnskapsførere, banker og advokater (mellommenn) lager for sine klienter. For å øke gjennomsiktigheten og muliggjøre innkassering av disse skattene fra skattemyndighetene, foreslår EU-kommisjonen at disse mellomleddene fra 1. januar 2019 vil være forpliktet til å gi informasjon om disse konstruksjonene før de implementeres av sine klienter. Dokumentene som skal leveres vil bli gjort tilgjengelig for skattemyndighetene i en EU-database.

Reglene er omfattende

De gjelder for alle mellomledd, alle konstruksjoner og alle land. Mellommenn som ikke følger opp disse nye reglene vil bli sanksjonert. Forslaget vil bli tilbudt for godkjenning til Europaparlamentet og Rådet.

Law & More