Gi bort konsertbilletter for reklameformål

Konsertbilletter for salgsfremmende formål

Nesten alle nederlandske radiostasjoner er kjent for å regelmessig gi bort konsertbilletter for salgsfremmende formål. Likevel er dette ikke alltid lovlig. Det nederlandske kommissariatet for media har nylig gitt NPO Radio 2 og 3FM en rap over knokene. Grunnen? En allmennkringkaster er preget av uavhengighet. Programmene til en allmennkringkaster bør derfor ikke være farget av kommersielle interesser, og kringkasteren kan ikke fremme "mer enn normalt" gevinstoppnåelse fra tredjepart. Offentlige kringkastere kan derfor bare gi bort konsertbilletter når de selv har betalt for billettene.

Law & More