Planlegger du å selge selskapet ditt?

Amsterdam Lagmannsrett

Da er det lurt å be om ordentlig råd om pliktene i forhold til bedriftsutvalget i din bedrift. Ved å gjøre det kan du unngå en potensiell hindring for salgsprosessen. I en nylig avgjørelse av Amsterdam Lagmannsretten avgjorde Foretaksavdelingen at den selgende juridiske enheten og dens aksjonærer brøt sin aktsomhetsplikt overfor bedriftsutvalget i det solgte selskapet.

Den selgende juridiske enheten og dens aksjonærer ga ikke rettidig og tilstrekkelig informasjon til bedriftsutvalget, de unnlot å involvere bedriftsutvalget i å søke råd for utstedelse av ekspertoppdrag, og de rådførte seg ikke med bedriftsutvalget i tide og forut. til forespørselen om råd. Derfor ble beslutningen om å selge selskapet ikke tatt med rimelighet. Vedtaket og konsekvensene av vedtaket må oppheves. Dette er en uønsket og unødvendig situasjon som kunne vært forhindret.

Law & More