Skatter: fortid og nåtid

Historien om skatt begynner i romertiden. Folk som bodde på romerrikets territorium måtte betale skatt. De første skattereglene i Nederland dukker opp i 1805. Det grunnleggende prinsippet om beskatning ble født: inntekt. Inntektsskatten ble formalisert i 1904.

Moms, inntektsskatt, lønnsskatt, selskapsskatt, miljøskatt - dette er alle deler av skatten vi betaler i dag. Vi betaler skatt til regjeringen og til kommunene. Med inntektene kan for eksempel departementet for infrastruktur i Nederland ta seg av dikene; eller provinser med offentlig transport.

Økonomer diskuterer fortsatt spørsmål som: hvem skal betale skatt? Hva skal være avgiftsgrensen? Hvordan skal skatteinntekt brukes? En stat uten skatt kan ikke ta seg av innbyggerne.

Del
Law & More B.V.