I en ny nederlandsk regning som har blitt lagt ut på internett for høring i dag ...

I en ny nederlandsk lovforslag som er blitt lagt ut på internett for høring i dag, har den nederlandske ministeren Blok (Sikkerhet og rettferdighet) uttrykt ønsket om å avslutte anonymiteten til innehavere av andelseiere. Det vil snart være mulig å identifisere disse aksjonærene på grunnlag av deres verdipapirkonto. Aksjene kan da bare omsettes ved bruk av en verdipapirkonto som er inneholdt av en formidler. På denne måten kan personer som er involvert i for eksempel hvitvasking eller finansiering av terrorisme lettere spores. Med denne lovforslaget følger den nederlandske regjeringen anbefalingene fra FATF.

14-04-2017

Dele