BF Skinner sa en gang "Det virkelige spørsmålet er ikke om maskiner tenker, men om menn gjør det" ...

BF Skinner sa en gang “Det virkelige spørsmålet er ikke om maskiner tenker, men om menn gjør det”. Dette ordtaket er veldig anvendelig for det nye fenomenet med den selvkjørende bilen og på måten samfunnet håndterer dette produktet på. For eksempel må man begynne å tenke på påvirkningen fra den selvkjørende bilen på utformingen av det nederlandske moderne veinettet. Av denne grunn tilbød minister Schultz van Haegen rapporten 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het design van wegen' ('Selvkjørende biler, som undersøker implikasjoner på utforming av veier') til det nederlandske representantenes hus den 23. desember. Denne rapporten beskriver blant annet forventningen om at det vil bli mulig å utelate skilt og veimerking, utforme veier annerledes og å utveksle data mellom kjøretøyer. På denne måten kan den selvkjørende bilen bidra til å eliminere trafikkproblemer.

Dele