Det virkelige spørsmålet er ikke om maskiner tenker, men om menn gjør det

BF Skinner sa en gang "Det virkelige spørsmålet er ikke om maskiner tenker, men om menn gjør det"

Dette ordtaket er svært anvendelig for det nye fenomenet med den selvkjørende bilen og for måten samfunnet håndterer dette produktet på. For eksempel må man begynne å tenke på den selvkjørende bilens innflytelse på utformingen av det nederlandske moderne veinettet. Av denne grunn tilbød minister Schultz van Haegen rapporten 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Selvkjørende biler, utforske implikasjoner på veienes utforming') til det nederlandske representanthuset 23. desember. Denne rapporten beskriver blant annet forventningen om at det blir mulig å utelate skilt og veimerking, utforme veier annerledes og utveksle data mellom kjøretøyer. På denne måten kan den selvkjørende bilen bidra til å eliminere trafikkproblemer.

Del
Law & More B.V.