Lov om avskjed

Lov om avskjed

Skilsmisse innebærer mye

Skilsmissesaken består av en rekke trinn. Hvilke skritt som må tas, avhenger av om du har barn og om du på forhånd har avtalt et oppgjør med din fremtidige tidligere partner. Generelt sett bør følgende standardprosedyre følges. Først og fremst må søknad om skilsmisse sendes til retten. Dette kan være en ensidig søknad eller en felles søknad. Med det første alternativet, sender en partner bare andragendet. Hvis det blir gjort en felles begjæring, sender du og din tidligere partner inn begjæringen og blir enige om alle ordningene. Du kan få disse avtalene fastlagt i en skilsmissepakt av en megler eller advokat. I så fall blir det ikke rettsmøte, men du vil motta en skilsmisseavgjørelse. Etter å ha mottatt skilsmissebeslutningen kan du få en avskjed om en advokat. En avskjed er en erklæring om at du har lagt merke til skilsmisseavgjørelsen gitt av retten, og at du ikke vil anke avgjørelsen, noe som betyr at den kan registreres hos kommunen umiddelbart. Du vil bare bli skilt etter loven når avgjørelsen er ført i kommunens sivilstatusregister. Så lenge skilsmisseavgjørelsen ikke er registrert, er du fortsatt formelt gift.

Lov om avskjed

Etter domstolens kjennelse starter en ankeperiode på 3 måneder i prinsippet. Innen denne perioden kan du klage på skilsmisseavgjørelsen hvis du er uenig i den. Hvis partene umiddelbart er enige i skilsmissevedtaket, kan denne perioden på tre måneder bli forsinket. Dette fordi rettens avgjørelse først kan registreres når dommen er blitt endelig. En dom blir først endelig når 3-måneders ankeperiode er utløpt. Imidlertid, hvis begge parter signerer fratredelsesavtalen, avviser de begge å anke. Partene 'trekker seg' fra domstolens dom. Dommen er da endelig og kan registreres uten å måtte vente på 3-månedersperioden. Hvis du ikke er enig i skilsmissebeslutningen, er det viktig å ikke signere fratredelsesakten. Det er derfor ikke obligatorisk å signere skjøtet. Etter domstolens avgjørelse er det følgende muligheter innen fratredelsesområdet:

 • Begge parter signerer en oppsigelseshandling:
  Ved å gjøre dette indikerer partene at de ikke ønsker å anke skilsmisseavgjørelsen. I dette tilfellet utløper 3-måneders ankeperiode og skilsmissesaken er raskere. Skilsmissen kan føres umiddelbart i kommunens sivilstatusregister.
 • Den ene av de to partene undertegner en avskjedshandling, den andre ikke. Men han eller hun klager heller ikke:
  Muligheten for anke forblir åpen. Ankeperioden på 3 måneder må avventes. Hvis din (fremtidige) tidligere partner tross alt ikke anker, kan skilsmissen fortsatt bli endelig registrert hos kommunen etter 3 måneder.
 • Den ene av de to partene undertegner en avskjed, den andre parten anker:
  I dette tilfellet går saksbehandlingen inn i en helt ny fase, og retten vil behandle saken på nytt etter anke.
 • Ingen av partene undertegner en avskjed, men partene anker heller ikke:
  På slutten av 3-måneders ankeperiode, må du eller advokaten din sende skilsmissevedtaket til registratoren for fødsler, ekteskap og dødsfall for endelig registrering i borgerstatusregistrene.

Skilsmissedekret blir ugjenkallelig etter at 3-måneders ankeperiode er utløpt. Når avgjørelsen er blitt ugjenkallelig, må den føres i borgerstatusregistrene innen 6 måneder. Hvis skilsmisseavgjørelsen ikke blir registrert i tide, bortfaller avgjørelsen og ekteskapet blir ikke oppløst!

Når fristen for anke er utløpt, trenger du en ikke-søknadshandling for å få skilsmissen registrert hos kommunen. Du må søke om denne ikke-søknadsakten for retten som avsa dommen i skilsmissesaken. I denne skjøtet erklærer retten at partene ikke har anket dommen. Forskjellen med fratredelsesakten er at søksmålet blir bedt om fra domstolen etter at ankesperioden er utløpt, mens fratredelsesakten må utarbeides av partenes advokater før ankeperioden er utløpt.

For råd og veiledning under skilsmissen kan du kontakte familierettadvokatene til Law & More. På Law & More vi forstår at skilsmisse og påfølgende hendelser kan få vidtrekkende konsekvenser for livet ditt. Det er derfor vi tar en personlig tilnærming. Våre advokater kan også hjelpe deg i enhver prosess. Advokatene på Law & More er eksperter innen familierett og veileder deg gjerne, muligens sammen med partneren din, gjennom en skilsmisse.

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.