UBO-register i Nederland i 2020

Europeiske direktiver krever at medlemslandene oppretter et UBO-register. UBO står for Ultimate Beneficial Owner. UBO-registeret blir installert i Nederland i 2020. Dette innebærer at selskaper og juridiske enheter fra 2020 og fremover er forpliktet til å registrere sine (inn) direkte eiere. En del av personopplysningene til UBO, for eksempel navn og økonomisk interesse, vil bli offentliggjort ved hjelp av registeret. Imidlertid er det installert garantier for beskyttelse av personvernet til UBO-ene.

UBO-register i Nederland i 2020

Opprettelsen av UBO-registeret er basert på det fjerde direktivet mot hvitvasking av penger i EU, som omhandler bekjempelse av økonomisk og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og finansiering av terrorisme. UBO-registeret bidrar til dette ved å gi åpenhet om personen som er den ytterste gunstige eieren av et selskap eller juridisk enhet. UBO er alltid en naturlig person som bestemmer hendelsesforløpet i et selskap, enten bak kulissene eller ikke.

UBO-registeret skal bli en del av handelsregisteret og vil derfor falle under ledelse av handelskammeret.

Les mer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Dele