En vanlig klage i den juridiske verden er at advokater generelt har en uforståelig…

En vanlig klage i den juridiske verden er at advokater generelt har en uforståelig legalisasjon. Tilsynelatende er dette ikke alltid et problem. Dommer Hansje Loman og registrar Hans Braam ved Amsterdam-domstolen mottok nylig 'Klare Taalbokaal 2016' (Clear Language Trophy 2016) for å ha skrevet den mest forståelige rettsavgjørelsen. Avgjørelsen gjelder suspensjon av førerkort på grunn av antatt narkotikabruk.

13-03-2017

Dele