Hva er underholdsbidrag basert på

Det er en omfattende liste over faktorer når man avgjør om underholdsbidrag skal tildeles, for eksempel:

 • Han har økonomiske behov for den parten som ber om underholdsbidrag
 • Betalerens betalingsevne
 • Livsstilen paret likte under ekteskapet
 • Hva hver part er i stand til å tjene, inkludert hva de faktisk tjener så vel som deres opptjeningskapasitet
 • Ekteskapets lengde
 • Barn

Parten som er pliktig til å betale underholdsbidrag, vil i de fleste tilfeller være pålagt å betale et spesifisert beløp hver måned i en periode som vil bli spesifisert i parets dom om skilsmisse eller forliksavtale. Betaling av underholdsbidrag trenger imidlertid ikke skje på ubestemt tid. Det er tilfeller der den pliktige parten kan slutte å betale underholdsbidrag. Underholdsbidrag kan opphøre i tilfelle følgende tilfeller:

 • Mottakeren gifter seg på nytt
 • Barna når modenhetsalderen
 • En domstol bestemmer at mottakeren etter rimelig tid ikke har gjort en tilfredsstillende innsats for å bli selvbærende.
 • Betaleren går av med pensjon, hvoretter en dommer kan bestemme å endre beløpet for underholdsbidrag som skal betales,
 • En av partens død.
Law & More B.V.