Pensjon skilsmisse

I tilfelle skilsmisse har dere begge rett til halvparten av partnerenes pensjon. Dette fremgår av loven. Det gjelder bare pensjonen du opparbeidet deg under ekteskapet eller registrert partnerskap. Denne inndelingen kalles 'pensjonsutjevning'. Hvis du vil dele pensjonen annerledes, kan du gjøre avtaler om dette. Du kan få en notarius til å skrive disse avtalene ned i din ekteskapsavtale eller partnerskapsavtale, eller du kan få en advokat eller megler til å skrive ned disse avtalene i en skilsmisseavtale. Dette er et dokument som inneholder alle avtaler, for eksempel fordeling av dine eiendeler, hjem, pensjon, gjeld og hvordan du ordner underholdsbidrag. Du kan også velge en annen inndeling. I så fall kompenserer du din rett til pensjon med andre rettigheter. Hvis du for eksempel mottar en større del av pensjonen din, kan du velge å motta mindre underholdsbidrag fra ektefellen din.

Law & More B.V.