Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt på Law & More B.V. nettstedet er utelukkende ment å tjene som generell informasjon. Ingen rettigheter kan utledes av denne informasjonen. Law & More B.V. kan ikke holdes og er ikke ansvarlig for skader som oppstår eller som følge av ufullstendig og / eller unøyaktig informasjon gitt på nettstedet. Informasjon sendt til Law & More B.V. via e-post eller kontaktskjemaet på nettstedet til Law & More B.V. er ikke sikker og vil ikke bli ansett som konfidensiell.

Law & More B.V.