Hvis du har ditt eget selskap, kan det alltid komme en tid hvor du vil slutte å drifte selskapet. På den annen side er det også mulig at du ønsker å kjøpe et eksisterende selskap. I begge tilfeller tilbyr virksomhetserverv en løsning.

Anskaffe eller selge en virksomhet?
Spør om lovlig hjelp

Virksomhetserverv

Hvis du har ditt eget selskap, kan det alltid komme en tid hvor du vil slutte å drifte selskapet. På den annen side er det også mulig at du ønsker å kjøpe et eksisterende selskap. I begge tilfeller tilbyr virksomhetserverv en løsning.

Business acquisition is a complicated process, which can easily take six months to a year to complete. It is therefore important to appoint a acquisition advisor, who can advise and support you, but can also take over tasks from you. The specialists at Law & More will work with you to determine the optimal tactics for buying or selling a company and can offer you legal support.

Veikart for virksomhetserverv

Although each business acquisition is different, depending on the circumstances of the case, there is a global roadmap that is followed when you want to buy or sell a company. Law & More’s lawyers will assist you with every step of this step-by-step guide.

Tom Meevis

Tom Meevis

Administrerende partner / advokat

Ring +31 (0) 40 369 06 80

Våre bedriftsadvokater er klare for deg

Bedriftsadvokat

Bedriftsadvokat

Hvert selskap er unikt. Derfor vil du motta juridisk rådgivning som er direkte relevant for din bedrift

Merknad om standard

Merknad om standard

Oppfyller noen ikke avtalene sine? Vi kan sende påminnelser og prosedere

Tilstrekkelig dilligens

Tilstrekkelig dilligens

En god Due Dilligence-undersøkelse gir sikkerhet. Vi hjelper deg

Aksjonæravtale

Aksjonæravtale

Vil du lage egne regler for aksjonærene dine i tillegg til vedtektene dine? Be oss om juridisk hjelp

"Law & More er involvert

og kan empati

med kundens problemer ”

Trinn 1: Forbered deg på anskaffelsen

Before a business acquisition can take place, it is important that you are properly prepared. In the preparation phase, your personal requirements and wishes are formulated. This applies to both the party that wants to sell a company and the party that wants to buy a company. First of all, it is important to determine which business activities the company engages in, on which market the company is active and how much you want to receive or pay for the company. Only when this is clear, the acquisition can be crystallized. After this is determined, the legal structure of the company and the role of the director(s) and shareholder(s) must be investigated. It must also be determined whether it is desirable for the acquisition to take place at once or gradually. In the preparation phase it is very important that you do not allow yourself to be led by emotions, but that you take a well-considered decision. The lawyers at Law & More will help you with this.

Trinn 2: å finne en kjøper eller et selskap

Når dine ønsker er tydelig kartlagt, er neste trinn å se etter en passende kjøper. For dette formålet kan det utarbeides en anonym selskapsprofil, på bakgrunn av hvilke passende kjøpere som kan velges. Når en seriøs kandidat er funnet, er det først og fremst viktig å signere en avtale om ikke-avsløring. Deretter kan relevant informasjon om selskapet gjøres tilgjengelig for den potensielle kjøperen. Når du ønsker å overta et selskap, er det viktig at du mottar all relevant informasjon om selskapet.

Trinn 3: utforskende diskusjon

Når en potensiell kjøper eller et potensielt selskap som skal overta er funnet og parter har utvekslet informasjon med hverandre, er det på tide å starte en utforskende diskusjon. Det er vanlig at ikke bare den potensielle kjøperen og selgeren er til stede, men også eventuelle rådgivere, finansfolk og notarius.

Forretnings-oppkjøpet-image1Trinn 4: forhandlinger

Negotiations for the acquisition commence when the buyer or seller is definitely interested. It is recommended that the negotiations be carried out by an acquisition specialist. Law & More’s lawyers can negotiate on your behalf about the takeover conditions and the price. Once an agreement has been reached between the two parties, a letter of intent is drawn up. In this letter of intent, the terms and conditions of the acquisition and the financing arrangements are laid down.

Trinn 5: Gjennomføring av virksomhetsoppkjøpet

Før en endelig kjøpsavtale utarbeides, må det utføres en due diligence-undersøkelse. I denne due diligence kontrolleres korrektheten og fullstendigheten av alle data fra selskapet. Due diligence er av stor betydning. Hvis due diligence ikke medfører uregelmessigheter, kan den endelige kjøpsavtalen utarbeides. Etter at eieroverføringen er registrert av notarius, aksjene er overført og kjøpesummen er betalt, ervervelsen av selskapet fullført.

Trinn 6: introduksjon

Leverandørens involvering slutter ofte ikke umiddelbart når virksomheten er overført. Det er ofte enighet om at leverandøren introduserer sin etterfølger og forbereder ham på arbeidet. Varigheten av denne implementeringsperioden burde vært diskutert på forhånd under forhandlingene.

Forretnings-oppkjøpet-image2Veikart for virksomhetserverv

Det er flere måter å finansiere et virksomhetsoppkjøp, som hver har sine egne fordeler og ulemper. Disse finansieringsmulighetene kan også kombineres. Du kan vurdere følgende alternativer for å finansiere et virksomhetsoppkjøp.

Kjøpers egenkapital

Det er viktig å undersøke hvor mye av dine egne penger du kan eller ønsker å bidra før selskapet er anskaffet. I praksis er det ofte veldig vanskelig å fullføre et virksomhetsoppkjøp uten innspill på dine egne eiendeler. Mengden av ditt eget bidrag avhenger imidlertid av situasjonen din.

Lån fra selger

I praksis blir ofte et virksomhetsoppkjøp finansiert av at selgeren gir delvis finansiering i form av et lån til etterfølgeren. Dette er også kjent som et leverandørlån. Den delen som er finansiert av selgeren er ofte ikke større enn den delen som kjøper selv bidrar med. I tillegg er det også jevnlig avtalt at betaling skal skje i avdrag. Det blir utarbeidet en låneavtale når det er avtalt et leverandørlån.

Kjøp av aksjer

Det er også mulig for kjøperen å overta aksjene i selskapet fra selger i faser. Det kan velges en uttrekksordning for dette. Når det gjelder en uttjeningsordning, avhenger betalingen av at kjøperen oppnår et visst resultat. Imidlertid innebærer denne ordningen for en virksomhetsovertakelse store risikoer i tilfelle tvister, ettersom kjøperen er i stand til å påvirke selskapets resultater. En fordel for selgeren kan derimot være at det betales mer når det er tjent mye. Uansett er det forsvarlig å ha uavhengig overvåking av salg, kjøp og avkastning under en uttjeningsordning.

(In) formelle investorer

Finansiering kan ha form av lån fra uformelle eller formelle investorer. Uformelle investorer er venner, familie og bekjente. Slike lån er vanlige ved anskaffelse av en familiebedrift. Det er imidlertid veldig viktig å registrere finansiering fra uformelle investorer på riktig måte, slik at det ikke oppstår misforståelser eller tvister mellom familiemedlemmer eller venner.

I tillegg er finansiering av formelle investorer mulig. Dette er parter som gir egenkapital ved hjelp av et lån. En ulempe for kjøperen er at formelle investorer ofte også blir aksjonærer i selskapet, noe som gir dem en viss kontroll. På den annen side kan formelle investorer ofte bidra med et stort nettverk og kunnskap om markedet.

crowdfunding

En finansieringsmetode som blir stadig mer populær er crowdfunding. Kort sagt betyr crowdfunding at et stort antall mennesker gjennom en online kampanje blir bedt om å investere penger i anskaffelsen din. En ulempe med crowdfunding er imidlertid konfidensialitet; For å realisere crowdfunding, må du på forhånd kunngjøre at selskapet er til salgs.

Law & More will assist you in exploring the possibilities of financing the business acquisition. Our lawyers can advise you on the possibilities that suit your situation and help you to arrange the financing.

Vil du vite hva Law & More kan gjøre for deg som advokatfirma i Eindhoven?
Så kontakt oss på telefon 31 40 369 06 av send en e-post til:

MR. Tom Meevis, talsmann kl Law & More - [Email protected]
MR. Maxim Hodak, talsmann for & More - [Email protected]