Som et resultat av oppfinnelsen av internett har det oppstått mange juridiske spørsmål. Dette ble fulgt av installasjon av IKT-lov. IKT-lovverk har mye grensesnitt mot andre rettsområder, for eksempel kontraktsrett, personvern og åndsverk. Innenfor alle disse rettsområdene kan spørsmål om IKT-rett oppstå. Disse spørsmålene kan være følgende: 'er det mulig å returnere noe jeg har kjøpt på internett?', 'Hva er rettighetene mine når jeg bruker internett, og hvordan ivaretas disse rettighetene?' og "er mitt eget online innhold beskyttet under copyright?" Imidlertid kan IKT-lov i seg selv også deles inn i spesifikke områder av IKT-rett, for eksempel programvarelov, sikkerhetslov og netthandel.

BEHOV AV EN ITC-LOVER?
Spør om lovlig hjelp

IKT-lov

Som et resultat av oppfinnelsen av internett har det oppstått mange juridiske spørsmål. Dette ble fulgt av installasjon av IKT-lov. IKT-lovverk har mye grensesnitt mot andre rettsområder, for eksempel kontraktsrett, personvern og åndsverk. Innenfor alle disse rettsområdene kan spørsmål om IKT-rett oppstå. Disse spørsmålene kan være følgende: 'er det mulig å returnere noe jeg har kjøpt på internett?', 'Hva er rettighetene mine når jeg bruker internett, og hvordan ivaretas disse rettighetene?' og "er mitt eget online innhold beskyttet under copyright?" Imidlertid kan IKT-lov i seg selv også deles inn i spesifikke områder av IKT-rett, for eksempel programvarelov, sikkerhetslov og netthandel.

Teamet av Law & More has explicit knowledge in regard to ICT law and concerning the areas of law that interface with ICT law. Therefore, our lawyers can offer you advise regarding the following subjects:

• Sikkerhetslov;
• SaaS og Cloud;
• IT-kontrakter;
• Kontinuitetsordninger og escrow;
• Nettbutikklovgivning;
• Hosting samlokalisering;
• Programvarelov;
• Open source-programvare.

Tom Meevis bilde

Tom Meevis

Administrerende partner / advokat

Ring +31 40 369 06 80

"Law & More advokater
er involvert og
kan empati med
klientens problem ”

Sikkerhetslov

Sikkerhetslov er det rettsfeltet som er opptatt av beskyttelse av informasjon. Temaer som ikke er uvanlige innen dette lovområdet inkluderer datavirus, dataantrenging, hacking og avskjæring av data. For å holde sensitiv og konfidensiell informasjon trygg, er det et helt sett av mulige tiltak. For eksempel bruker selskaper ofte ikke-juridiske tiltak basert på en risikoanalyse. Denne beskyttelsen har imidlertid også et rettslig grunnlag. Det er tross alt lovgiveren som bestemmer hvor strenge disse sikkerhetstiltakene skal være.

Når man tenker på lovgivningsmessige tiltak, kan man også tenke på 'Wet bescherming persoonsgegevens'. Personvernloven beskriver at det må være klart hvilke tiltak som er gjort for å beskytte personopplysninger mot tap eller ulovlig behandling. Dette kan omfatte en kryptert forbindelse mellom serveren og besøkende: SSL-tilkoblingen. Passord er også en del av slik sikkerhet.

Foruten personvernloven, blir også handlinger kriminalisert. Hacking er straffbart på grunnlag av artikkel 128ab i den nederlandske straffeloven.

To protect your information, it is important to know how information security works and how to protect your own and someone else’s data in an as safe as possible way. Law & More can advise you on the legal aspects of information security.

SAAS & Cloud

Programvare som en tjeneste, eller SaaS, er programvare som tilbys som en tjeneste. For en slik tjeneste trenger ikke brukeren å kjøpe programvaren, men kan få tilgang til SaaS over internett. Fordelen med SaaS-tjenester er at kostnadene for brukeren er relativt lave.

En SaaS-tjeneste som Dropbox er en skytjeneste. En skytjeneste er et nettverk der informasjon lagres i skyen. Brukeren er ikke eieren av skyen og er derfor ikke ansvarlig for vedlikeholdet. Cloud-leverandøren er ansvarlig for Cloud. Skytjenester er også bundet til visse forskrifter, som hovedsakelig er personvernrelaterte regler.

Law & More can advise you on your SaaS and cloud services. Our attorneys possess knowledge and experience in this field of law, as a result of which they can help you with all of your questions.

SAAS & Cloud

IT-kontrakter

Som et resultat av vår digitale verden har mange selskaper blitt avhengige av at informasjonsteknologien fungerer ordentlig. På grunn av denne utviklingen blir det mer og mer viktig å ha visse IT-saker godt organisert. For eksempel for kjøp av maskinvare eller en programvarelisens, bør det utarbeides en IT-kontrakt.

IT-kontrakter er, som navnet antyder, intet mindre enn "vanlige" kontrakter som generelle kjøpsbetingelser, personvernerklæring, arbeidsavtaler, programvareavtaler, SaaS-avtaler, Cloud-avtaler og escrow-avtaler. I en slik kontrakt blir det inngått avtaler om for eksempel pris, garanti for eller ansvar med hensyn til en vare eller tjeneste.

Det kan være problemer når du utarbeider eller etterlever en IT-kontrakt. Det kan for eksempel være usikkerhet om hva som skal leveres eller under hvilke spesifikke vilkår. Det er derfor viktig at det blir gjort klare ordninger og at disse ordningene er dokumentert i en avtale.

Law & More can advise you on all of your IT contracts. We will assess your situation and can draft a custom contract of sound quality to meet your needs.

Kontinuitetsplaner

Kontinuitetsplaner og escrow

For brukere av informasjonsteknologi er det viktig at de kan være sikre på at programvaren og dataene deres kan fortsette å brukes. En kontinuitetsordning kan gi en løsning. En slik kontinuitetsordning vil bli avsluttet i samarbeid med IT-tjenesteleverandøren. Dette betyr at i tilfelle konkurs, kan IT-tjenester videreføres.

For å etablere en kontinuitetsordning, vil det være nødvendig å se på typen IT-tjeneste. Noen ganger vil det være tilstrekkelig med en kildekode-sperreordning, mens det i andre tilfeller vil være nødvendig å gjøre ytterligere ordninger. I tilfelle kontinuitet av en sky må man for eksempel huske både leverandørene og hostingleverandørene.

A continuity scheme is essential for maintaining your data. Law & More can advise you on continuity schemes. We can help you draft such a scheme in order to secure your software and data.

Nettbutikklov

Nettbutikker arbeider med et stort antall juridiske rammer som de må overholde. Fjernkjøp, forbrukerrettigheter, lovgivning om informasjonskapsler, europeiske direktiver og mer er juridiske aspekter som en nettbutikk vil bli møtt med. Begrepet 'nettbutikklov' gir et altomfattende begrep for dette.

På grunn av de mange reglene, er det sannsynlig at du på et tidspunkt “ikke kan se treet for trærne”. Må jeg bruke vilkår og betingelser? Hvordan fungerer tilbakekalling fra kunden? Hvilken informasjon skal jeg gi på nettstedet mitt? Hvilke regler er det for betaling? Hva med lovgivningen om informasjonskapsler? Hva skal jeg gjøre med personopplysningene jeg har fått gjennom nettbutikken min? Dette er et utvalg av spørsmålene som en nettbutikkeeier kan konfronteres med.

Det er viktig å få ordnet disse sakene ordentlig. Ellers kan du risikere en bot. Disse bøtene kan nå store høyder og kan ha innvirkning på din bedrift. Å være godt informert om disse forholdene vil derfor minimere risikoen.

Law & More can advise you on your compliance with the relevant legislation. Furthermore, we can help you draft the legal documents that are relevant for your web store.

Hosting & Colocation

Når man vert eller ønsker å være vertskap for et nettsted, må man huske på gjeldende lovbestemmelser. Når du er vert for et nettsted, vil data lagres og noen ganger til og med videreføres. Det er derfor viktig å vite hvordan du trenger å behandle disse dataene overfor kunden din, men også overfor tredjepart.

Du må ha klare betingelser med hensyn til hosting og juridiske aspekter. Det er viktig at kundene vet hva som skjer med dataene deres. Kundene synes det er viktig at dataene deres blir beskyttet nøye. Det er også viktig å vite hvem som er ansvarlig når dataregler brytes.

Are you required to protect the privacy of your customers? Do you need to provide contact information if this is requested by the police? Are you responsible for data protection and data breaches? Our attorneys can answer all of these and all of your other questions. Might you have any questions, you can always contact one of the attorneys of Law & More.

Hosting & Colocation

Programvarelov

I dag vil det være utenkelig å leve i en verden uten programvare. Programvarelov er viktig både for programvareutviklere og programvarebrukere.

'Auteurswet' (Copyright Act) spesifiserer hvem som eier viss programvare. I praksis er det imidlertid ikke alltid klart hvem som eier programvaren og dermed eier opphavsretten. Programvareutviklere som selger produktet sitt, vil ofte beholde opphavsretten. Dette begrenser mulighetene for programvarebrukere til å endre programvaren. Det blir enda mer sammensatt når en bruker ønsker å utvikle (egen) programvare. Hvem får da opphavsretten?

To limit your risks, it is important to decide beforehand who will get the copyrights. Law & More can advise you on software law and can answer your questions with regard to this field of law.

Open Source Software

Open Source Software

Ved åpen kildekode-programvare mottar brukeren kildekoden til programvaren når han kjøper en lisens. Dette har fordelen at brukere kan tilpasse og forbedre programvaren slik at programvaren fortsetter å utvikle seg. I teorien høres dette selvfølgelig fordelaktig og ganske praktisk ut: alle som har kunnskap om koder kan redigere open source-programvaren.

I praksis er det imidlertid veldig viktig å sette visse regler for bruk av open source programvare, for å regulere og tydeliggjøre bruken av open source programvare. Dette er enda viktigere nå som det er lite tilsyn, mens mange krav fremmes for brudd på open source-programvarelisenser.

Law & More can advise you on open source software. Will you remain owner of the software that you have developed when you use open source software? Which terms and conditions can you lay down for the use of a license? How can you submit a claim when your license has been violated? These are question which can be answered by one of our attorneys.

Industriell programvare

Programvare brukes ikke bare på kontorer, men også i industrien. Produkter og maskiner er utstyrt eller utviklet med programvare. Denne innebygde programvaren er skrevet for å kontrollere maskiner eller produkter. Eksempler på slik programvare finnes i maskiner, trafikklys og biler.

Akkurat som det er viktig å "normal" programvare, er (industriell) programvarelov også viktig for industriell programvare og gir viktige regler for både programvareutviklere og programvarebrukere. Den industrielle programvarebransjen mottar mange investeringer, noe som gjør det viktig å beskytte de relevante opphavsrettene.

Vil du vite hva Law & More kan gjøre for deg som advokatfirma i Eindhoven?
Så kontakt oss på telefon 31 40 369 06 av send en e-post til:

MR. Tom Meevis, talsmann kl Law & More - [Email protected]
MR. Maxim Hodak, talsmann for & More - [Email protected]