Hva er de forskjellige lovene?

Mens det er mange forskjellige typer lov som kan studeres og vurderes, er det ofte enklest å gruppere dem i to grunnleggende kategorier: offentlige lover og private lover. Offentlige lover er de som er etablert av en regjering for å bedre organisere og regulere borgernes atferd, som ofte inkluderer straffelov og konstitusjonell lov. Private lover er de som er etablert for å hjelpe til med å regulere forretnings- og private avtaler mellom enkeltpersoner, vanligvis inkludert erstatningsrett og eiendomslover. Fordi loven er et så bredt prinsipp, har loven blitt delt inn i fem rettsområder; konstitusjonsrett, forvaltningsrett, strafferett, sivilrett og folkerett.

Law & More B.V.