Hva er underholdsbidrag for

Underholdsbidraget er ment å gi økonomisk støtte til ektefellen som gir lavere inntekt, eller i noen tilfeller ingen inntekt i det hele tatt. For eksempel, i tilfeller der det er barn involvert, har mannen historisk sett vært forsørgeren, og kvinnen kan ha gitt opp en karriere for å oppdra barna og vil være i økonomisk ulempe etter et separasjon eller en skilsmisse. Lovene i mange stater dikterer at en skilt ektefelle har rett til å leve den samme livskvaliteten som de tidligere hadde da de var gift.

Del