Skilsmissebetydning

Skilsmisse, også kjent som oppløsning av ekteskap, er prosessen med å avslutte et ekteskap eller ekteskap. Skilsmisse innebærer vanligvis kansellering eller omorganisering av ekteskapets juridiske plikter og ansvar, og dermed oppløses ekteskapsbånd mellom et ektepar under loven i landet eller staten. Skilsmisselovene varierer betydelig over hele verden, men i de fleste land krever det sanksjon fra en domstol eller annen myndighet i en rettslig prosess. Den juridiske prosessen med skilsmisse kan også innebære spørsmål om underholdsbidrag, barnevern, barnebidrag, fordeling av eiendom og fordeling av gjeld.

Del