Barneskilsmisse

Hvis barn er involvert i en skilsmisse, er barnebidrag en viktig del av de økonomiske ordningene. Når det gjelder samforeldre, bor barna vekselvis med begge foreldrene, og foreldrene deler kostnadene. Du kan gjøre avtaler om barnebidrag sammen. Disse avtalene vil bli fastlagt i en foreldreplan. Du vil sende denne avtalen til retten. Dommeren vil ta hensyn til barnas behov når han bestemmer seg for barnet. Spesielle diagrammer er utviklet for dette formålet. Dommeren tar utgangspunkt i inntektene som de var like før skilsmissen. I tillegg bestemmer dommeren beløpet som den som må betale underholdsbidrag kan gå glipp av. Dette kalte betalingsevnen. Evnen til personen som passer barna blir også tatt i betraktning. Dommeren gjør avtalene endelige og registrerer dem. Mengden vedlikehold justeres årlig.

Law & More B.V.