Barnevern etter skilsmisse

Forvaring av barn inkluderer både foreldrenes plikt og rett til å oppdra og ta vare på sitt mindreårige barn. Dette gjelder fysisk velvære, sikkerhet og utvikling av det mindreårige barnet. Der foreldrene som utøver felles myndighet bestemmer seg for å søke om skilsmisse, vil foreldrene i prinsippet fortsette å utøve foreldreansvaret i fellesskap.

Unntak er mulig: retten kan bestemme at en av foreldrene har full foreldreansvar. Men når du tar denne avgjørelsen, er barnets beste avgjørende. Dette er tilfelle der det er en uakseptabel risiko for at barnet blir fanget eller mistet mellom foreldrene (og det er lite sannsynlig at situasjonen vil forbedre seg tilstrekkelig på kort sikt), eller hvor forandringsendring ellers er nødvendig for å tjene det beste av barnet.

Law & More B.V.