Hva er ikke håndhevbar kontrakt

En kontrakt som ikke kan håndheves, er en skriftlig eller muntlig avtale som ikke vil bli håndhevet av domstolene. Det er mange forskjellige grunner til at en domstol kanskje ikke håndhever en kontrakt. Kontrakter kan være uhåndterbare på grunn av innholdet, fordi den ene parten i avtalen urettferdig utnyttet den andre parten, eller fordi det ikke er nok bevis på avtalen.

Law & More B.V.