Hva er kvasi-kontrakt

En kvasi-kontrakt er en kontrakt som opprettes av domstolen når det ikke eksisterer en slik offisiell kontrakt mellom partene, og det er en tvist om betaling for varer eller tjenester som leveres. Domstoler oppretter kvasi-kontrakter for å forhindre at en part blir urettferdig beriket, eller fra å dra fordel av situasjonen når han ikke fortjener å gjøre det.

Law & More B.V.