Hva er en underforstått kontrakt

En underforstått kontrakt oppstår når begge parter innbyrdes samtykke til en avtale uten å ha en skriftlig entreprenør en avtale som er uttrykt med ord.

Del