Hva er en lovlig kontrakt

En juridisk kontrakt er en juridisk håndhevbar avtale mellom to eller flere parter. Det kan være muntlig eller skriftlig. Vanligvis lover en part å gjøre noe for den andre i bytte for en fordel. En juridisk kontrakt må ha et lovlig formål, gjensidig avtale, vederlag, kompetente parter og ekte samtykke for å kunne håndheves.

Del