Hva er en franchise

Franchise er en forretningsform der franchisegiveren (eier av merkevaren og morselskapet) tilbyr en gründer muligheten til å åpne sin egen gren av virksomheten.

Del