Hva gjør en kommersiell advokat

En kommersiell advokats rolle er å sikre lovligheten av kommersielle transaksjoner, og gi råd om selskaper om deres juridiske rettigheter og plikter, inkludert plikter og ansvar for konsernledere. For å gjøre dette må de ha kunnskap om aspekter ved kontraktsrett, skatterett, regnskap, verdipapirrett, konkurs, immaterielle rettigheter, lisensiering, reguleringslover og lovene som er spesifikke for virksomheten til selskapene de jobber for.

Del