Når har du lov til å si opp partnerens underholdsplikt?

If the court decides after a divorce that you are obliged to pay alimony to your ex-partner, this is bound to a certain period of time. Despite this period of time, in practice it often happens that after some time you can unilaterally reduce or even end the alimony altogether. Are you obliged to pay alimony to your ex-partner and have you found out, for example, that he or she is living with a new partner? In that case, you have a reason to terminate the alimony obligation. However, you must be able to prove that there is a cohabitation. If you have lost your job or otherwise have less financial capacity, then this is also a reason to reduce the partner alimony. If your ex-partner does not agree to a change or terminate the alimony, you can arrange this in court. You will need a lawyer to do this. A lawyer will have to submit an application for this to the court. Based on this application and the opposing party’s defence, the court will make a decision. Law & More’s divorce lawyers are specialised in questions relating to partner alimony. If you think that your ex-partner is no longer allowed to receive partner alimony or if you think that the amount should be reduced, please contact our experienced lawyers directly so that you do not pay alimony unnecessarily.

Når har du lov til å si opp partnerens underholdsplikt?

Plikten til å opprettholde din eks-partner kan ende på følgende måter:

  • En av eks-partnerne dør;
  • Mottakeren av underholdsmålet gifter seg på nytt, samboer eller inngår et registrert partnerskap;
  • Mottakeren av underholdsbidrag har selv nok inntekt, eller den som er pliktig til å betale underholdsbidrag kan ikke lenger betale underholdsbidrag;
  • Den gjensidig avtalte termen eller den juridiske termen utløper.

Oppsigelse av plikten til å betale underholdsbidrag har store konsekvenser for underholdsmottakeren. Han eller hun vil måtte gå glipp av et visst beløp per måned. Dommeren vil derfor foreta en nøye vurdering før et slikt vedtak tas.

Nytt forhold eks-partner
Et vanlig diskusjonspunkt i praksis dreier seg om samboerskapet til underholdsmottakeren. For å kunne si opp partnerskapsplikt, må det være et samliv 'som om de var gift' eller som om de var i et registrert partnerskap. Det er bare et samliv som om de var gift når samboerne har en felles husstand, når de har et affektivt forhold som også er varig og når det viser seg at samboerne tar vare på hverandre. Det må derfor være et langsiktig samliv, et midlertidig forhold har ikke dette formålet. Hvorvidt alle disse kravene er oppfylt avgjøres ofte av en dommer. Dommeren vil tolke kriteriene på en begrenset måte. Dette betyr at dommeren ikke lett bestemmer at det er samboerskap som om de var gift. Hvis du ønsker å si opp forpliktelsen til partnerunderhold, må du bevise samboerskapet.

Hvis det faktisk er snakk om å "bo sammen igjen" med en ny partner, har den personen som har rett til partnerehold, definitivt mistet retten til underholdsbidrag. Dette er også tilfelle når eks-partnerens nye forhold blir brutt av igjen. Derfor kan du ikke være forpliktet til å betale underholdsbidrag til din eks-partner igjen, fordi hans eller hennes nye forhold er slutt.

Nytt forholdet underholdsbetaler
Det er også mulig at du som en underholdsbetaler får en ny partner du vil gifte deg med, samboer eller inngå et registrert partnerskap med. I så fall, i tillegg til din forpliktelse til å betale underholdsbidrag til din ex-partner, vil du også ha en vedlikeholdsplikt overfor din nye partner. I noen situasjoner kan dette føre til en reduksjon i mengden underhold som skal betales til din eks-partner, fordi bæreevnen din må deles mellom to personer. Avhengig av inntekten din, kan dette også bety at du kan avslutte underholdsplikten overfor din eks-partner, fordi betalingsevnen din er utilstrekkelig.

Å fullføre partnerens underholdsplikt sammen
If your ex-partner does agree with the termination of the partner alimony, you can have this laid down in a written agreement. Law & More’s lawyers can draw up a formal agreement for you. This agreement must then be signed by you and your ex-partner.

Gjør ordninger for partner underholdsbidrag
Du og eks-partneren din står fritt til å avtale varigheten og mengden av underholdet av partneren sammen. Hvis det ikke er avtalt noe om varigheten av underholdsbidrag, gjelder den juridiske betegnelsen automatisk. Etter denne perioden slutter plikten til å betale underholdsbidrag.

Den juridiske betegnelsen for partnerskapsopphold
Hvis du er skilt før 1. januar 2020, er maksimal varighet av partnerskapsopphold 12 år. Hvis ekteskapet ikke har vart lenger enn fem år og du ikke har noen barn, er underholdstiden lik ekteskapets varighet. Disse juridiske vilkårene gjelder også ved slutten av et registrert partnerskap.

fra 1. januar 2020 er det andre regler som gjelder. Hvis du er skilt etter 1. januar 2020, er underholdsperioden lik halvparten av ekteskapets varighet, med maksimalt 5 år. Imidlertid er det gjort noen få unntak fra denne regelen:

  • Hvis du har vært gift i 15 år og kan kreve alderspensjon innen 10 år, kan du kreve underholdsbidrag til alderspensjonen trer i kraft.
  • Er du over 50 år og har du vært gift i minst 15 år? I så fall er maksimal varighetstid 10 år.
  • Har du barn under 12 år? I så fall fortsetter partnerskapsoppholdet til det minste barnet fyller 12 år.

If you are in a situation that justifies termination or reduction of partner alimony, do not hesitate to contact Law & More. Law & More’s specialised lawyers can advise you further on whether it is wise to start proceedings to reduce or even terminate alimony.

Dele