Overføring av foretak

If you are planning to transfer a company to someone else or to take over someone else’s company, you may wonder whether this takeover also applies to the personnel. Depending on the reason why the company is taken over and how the takeover is carried out, this may or may not be desirable. For example, is a part of the company taken over by a company that has little experience with such business activities? In that case, it may be fine to take over the specialised employees and allow them to carry on with their normal activities. On the other hand, is there a merger of two similar companies in order to save costs? Then certain employees may be less desirable, because some positions have already been filled and considerable savings can also be made on labour costs. Whether the employees should be taken over depends on the applicability of the regulation on the ‘transfer of undertaking’. In this article, we explain when this is the case and what the consequences are.

Overføring av foretak

Når er det overføring av foretak?

Når det skjer en overføring av foretak følger av seksjon 7: 662 i den nederlandske borgerloven. Denne seksjonen sier at det må være en overføring som et resultat av en avtale, sammenslåing eller deling av en økonomisk enhet som beholder sin identitet. En økonomisk enhet er "en gruppe organiserte ressurser, dedikert til å forfølge en økonomisk aktivitet, uansett om denne aktiviteten er sentral eller underordnet". Siden overtakelser gjennomføres på mange forskjellige måter i praksis, gir ikke denne juridiske definisjonen en klar retningslinje. Dens tolkning avhenger derfor sterkt av omstendighetene i saken.

Dommere er generelt ganske brede i sin tolkning av overføring av virksomhet, ettersom vårt rettssystem legger stor vekt på beskyttelsen av ansatte. På bakgrunn av eksisterende rettspraksis kan det derfor konkluderes med at den siste setningen 'en økonomisk enhet som beholder sin identitet' er den viktigste. Dette gjelder vanligvis en permanent overtakelse av en del av selskapet og tilhørende eiendeler, handelsnavn, administrasjon og selvfølgelig personalet. Hvis bare et enkelt aspekt av dette er involvert, skjer det vanligvis ingen overføring av foretak, med mindre dette aspektet er avgjørende for foretakets identitet.

Kort fortalt skjer det vanligvis en overføring av foretak så snart overtakelsen innebærer en komplett del av et foretak med mål om å utføre en økonomisk aktivitet, som også er preget av sin egen identitet som beholdes etter overtakelsen. Derfor utgjør en overføring av en (del av en) virksomhet med ikke-midlertidig karakter snart en overføring av foretak. En sak der det eksplisitt ikke er noen overføring av foretak er en aksjesammenslåing. I et slikt tilfelle forblir de ansatte i tjenesten til det samme selskapet fordi det bare er en endring i identiteten til aksjonæren (e).

Konsekvenser av overføring av foretak

Hvis det skjer en virksomhetsoverføring, overføres i utgangspunktet alt personale som inngår i den økonomiske aktiviteten under vilkårene i arbeidsavtalen og tariffavtalen som var i kraft med den tidligere arbeidsgiveren. Det er derfor ikke nødvendig å inngå en ny arbeidsavtale. Dette gjelder også dersom partene ikke er kjent med anvendelsen av overføringen av foretaket og for de ansatte som overføreren ikke var kjent med på tidspunktet for overtakelsen. Den nye arbeidsgiveren har ikke lov til å si opp de ansatte på grunn av overføringen av virksomheten. Også den forrige arbeidsgiveren er ansvarlig sammen med den nye arbeidsgiveren i ett år til for å oppfylle forpliktelsene fra arbeidsavtalen som oppsto før overføringen av foretaket.

Ikke alle ansettelsesforhold overføres til den nye arbeidsgiveren. Pensjonsordningen er et unntak fra dette. Dette betyr at arbeidsgiveren kan anvende samme pensjonsordning på de nyansatte som den gjør på sine nåværende ansatte hvis dette blir erklært i tide for overføringen. Disse konsekvensene gjelder for alle ansatte som det overførende selskapet er i tjeneste hos på tidspunktet for overføringen. Dette gjelder også ansatte som er uegnet for arbeid, syke eller på midlertidige kontrakter. Hvis arbeidstakeren ikke ønsker å overføre til virksomheten, kan han / hun eksplisitt erklære at han / hun ønsker å si opp arbeidsavtalen. Det er mulig å forhandle om ansettelsesforholdene etter overføring av selskapet. De gamle ansettelsesforholdene må imidlertid først overføres til den nye arbeidsgiveren før dette er mulig.

Denne artikkelen beskriver at den juridiske definisjonen av overføring av virksomhet oppfylles ganske snart i praksis, og at dette har store konsekvenser for forpliktelsene overfor de ansatte i foretaket. Overføring av virksomhet er nemlig tilfelle når en økonomisk enhet i et foretak blir overtatt av en annen for en ikke-midlertidig periode, hvorved identiteten til aktiviteten bevares. Som et resultat av forskriften om overføring av virksomhet, må den som overtar ansette de ansatte i (den delen av) det overførte foretaket under arbeidsforholdene som allerede gjaldt dem. Den nye arbeidsgiveren har derfor ikke lov til å si opp de ansatte på grunn av overføringen av foretaket. Vil du vite mer om overføring av virksomhet og om denne regelen gjelder under dine spesifikke omstendigheter? Ta kontakt Law & More. Våre advokater er spesialiserte i selskapsrett og arbeidsrett og hjelper deg gjerne!

Del
Law & More B.V.