Den foreløpige høringen av vitner: fiske etter bevis

Sammendrag

Foreløpig vitneundersøkelse

I henhold til nederlandsk lov kan en domstol beordre en foreløpig vitneundersøkelse på anmodning av en av de (interesserte) partene. Under en slik høring er man forpliktet til å snakke sannheten. Det er ikke for ingenting at den rettslige sanksjonen for perjury er en strafferamme på seks år. Det er imidlertid en rekke unntak fra vitneplikten. For eksempel kjenner loven et profesjonelt og familiært privilegium. En forespørsel om en foreløpig vitneundersøkelse kan også avvises når denne anmodningen er ledsaget av mangel på interesse, når det er misbruk av loven, i tilfelle en konflikt med prinsippene for behørig prosess eller når det er andre tyngende interesser som rettferdiggjør en avvisning. For eksempel kan en forespørsel om en foreløpig vitneundersøkelse avvises når man prøver å oppdage forretningshemmeligheter for konkurrenten eller når man prøver å sette i gang en såkalt fiskeekspedisjon. Til tross for disse reglene, kan det oppstå urovekkende situasjoner; for eksempel i tillitssektoren.

Den foreløpige høringen

Tillitssektor

In the trust sector, a large part of the circulating information is usually confidential; not in the least information of the clients of a trust office. In addition, a trust office often receives access to banking accounts, which obviously requires a high degree of confidentiality. In an important judgement, the  court ruled that a trust office itself is not subject to (derivative) legal privilege. Consequence of this is that the “trust secret” can be circumvented by requesting a preliminary witness examination. The reason that the court did not want to grant the trust sector and its employees a derivative legal privilege is evidently the fact that the importance of finding the truth matters most in such a case, which can be seen as problematic. Consequently, a party such as the tax authority, while not in the possession of sufficient evidence to start a procedure, can, by requesting a preliminary witness examination, collect a lot of (classified) information from a range of employees of a trust office in order to make a procedure more viable. Nonetheless, the taxpayer itself may deny access to his information as referred to in article 47 AWR on the basis of the confidentiality of his contact with a person with a legal duty of confidentiality (attorney, notary, etc.) which he has approached. The trust office can then refer to this right of refusal of the tax payer, but in that case the trust office must nevertheless reveal who the taxpayer in question in. This possibility of circumvention of the “trust secret” is often seen as a big issue and at this moment there are only a limited amount of solutions and possibilities for employees of a trust office to refuse to reveal confidential information during a preliminary witness examination.

Solutions

Som allerede nevnt er blant disse mulighetene å uttale at motparten tar initiativ fiskeekspedisjoner, at motparten prøver å oppdage selskapshemmeligheter eller at motparten har en saksinteresse som er for svak. Videre trenger man under visse omstendigheter ikke å vitne mot seg selv. Ofte vil slike grunner imidlertid ikke være relevante i det konkrete tilfellet. I en av rapportene fra 2008 foreslår den rådgivende komité for sivil prosesslov (“Adviescommissie van het Burgerlijk Procesrecht”) en annen grunn: proporsjonalitet. I følge den rådgivende komiteen skal det være mulig å avslå en anmodning om samarbeid når resultatet ville være klart uforholdsmessig. Dette er et rettferdig kriterium, men det vil fortsatt være spørsmålet i hvilken grad dette kriteriet ville være effektivt. Så lenge retten likevel ikke følger denne sporet, vil imidlertid den strenge regimet for loven og rettspraksis forbli på plass. Fast men rettferdig? Det er spørsmålet.

Den fullstendige versjonen av denne meldingen er tilgjengelig på nederlandsk gjennom denne lenken.

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål eller kommentarer etter å ha lest denne artikkelen, kan du kontakte mr. Maxim Hodak, advokatfullmektig kl Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl eller hr. Tom Meevis, advokat ved Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0) 40-3690680.

 

Dele