Den nederlandske loven om sykepenger etter arbeidsuførhet som følge av psykologiske klager etter graviditet?

Lov om sykepenger

Basert på artikkel 29a i sykepengeloven har den kvinnelige forsikrede som ikke er i stand til å utføre arbeid rett til å få utbetalt dersom årsaken til funksjonshemningen har sammenheng med graviditet eller fødsel. I det siste ble det sjelden gjort og gjenkjent en sammenheng mellom psykologiske klager, som fikk funksjonshemming til å fungere, og graviditet eller fødsel. Nyere rettspraksis viser en snuoperasjon med hensyn til dette punktet.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Del
Law & More B.V.