Oppsigelses- og oppsigelsesperioder

Oppsigelses- og oppsigelsesperioder

Vil du bli kvitt en avtale? Det er ikke alltid mulig med en gang. Det er selvfølgelig viktig om det foreligger en skriftlig avtale og om det er gjort avtaler om en oppsigelsestid. Noen ganger gjelder en lovbestemt oppsigelsestid for avtalen, mens du selv ikke har gjort noen konkrete avtaler om dette. For å bestemme varigheten av en oppsigelsesperiode, er det viktig å vite hva slags kontrakt det er og om den er inngått i en bestemt eller ubestemt periode. Det er også viktig at du gir ordentlig varsel om oppsigelsen. Denne bloggen vil først forklare hva varighetsavtaler innebærer. Deretter vil skillet mellom tidsbegrensede og åpne kontrakter bli diskutert. Til slutt vil vi diskutere måtene en avtale kan sies opp på.

Oppsigelses- og oppsigelsesperioder

Kontrakter på ubestemt tid

Når det gjelder langsiktige avtaler, forplikter partene seg til å prestere kontinuerlig over lengre tid. Forestillingen returnerer derfor eller er fortløpende. Eksempler på langsiktige kontrakter er for eksempel leie- og ansettelseskontrakter. Omvendt er langsiktige kontrakter kontrakter som krever at partene utfører på engangsbasis, som for eksempel en kjøpsavtale.

Definitivt tidsrom

Hvis en avtale er inngått i en bestemt periode, er det klart avtalt når avtalen starter og når den avsluttes. I de fleste tilfeller er det ikke meningen at avtalen kan sies opp for tidlig. I prinsippet er det da ikke mulig å si opp avtalen ensidig, med mindre det er en mulighet for det i avtalen.

Imidlertid kan det oppstå uforutsette omstendigheter. Det er viktig at disse forholdene ennå ikke er tatt i betraktning i avtalen. Videre må de uforutsette omstendighetene være av så alvorlig karakter at den andre parten ikke kan forventes å opprettholde kontrakten. Under disse omstendighetene kan en vedvarende ytelsesavtale også avsluttes ved oppløsning av retten.

Ubestemt tid

Terminkontrakter på ubestemt tid er i prinsippet alltid oppsigelige med varsel.

I rettspraksis brukes følgende prinsipper ved avslutning av åpne kontrakter:

  • Hvis loven og avtalen ikke foreskriver et oppsigelsessystem, er den faste kontrakten i prinsippet oppsigelig på ubestemt tid;
  • I noen tilfeller kan imidlertid kravene til rimelighet og rettferdighet bety at oppsigelse bare er mulig hvis det er tilstrekkelig alvorlig grunn for oppsigelsen;
  • I noen tilfeller kan kravene til rimelighet og rettferdighet kreve at en viss oppsigelsestid må overholdes, eller at varselet må ledsages av et tilbud om å betale erstatning eller erstatning.

Enkelte kontrakter, som ansettelseskontrakter og leieavtaler, har lovbestemte oppsigelsestider. Nettstedet vårt har separate publikasjoner om dette emnet.

Når og hvordan kan du si opp en avtale?

Hvorvidt og hvordan en avtale kan sies opp, avhenger i første omgang av innholdet i avtalen. Muligheter for oppsigelse er ofte også avtalt i generelle vilkår. Det er derfor lurt å først se på disse dokumentene for å se hvilke muligheter det er for å si opp en avtale. Juridisk sett blir dette da referert til som oppsigelse. Oppsigelse er generelt ikke regulert av lov. Eksistensen av muligheten for oppsigelse og vilkårene for den er regulert i avtalen.

Vil du melde deg av med brev eller e-post?

Mange kontrakter inneholder et krav om at avtalen bare kan sies opp skriftlig. For noen typer kontrakter er dette til og med eksplisitt angitt i loven, for eksempel når det gjelder eiendomskjøp. Inntil nylig var det ikke mulig å si opp slike kontrakter via e-post. Loven er imidlertid endret i denne forbindelse. I noen tilfeller blir en e-post sett på som "skrivende". Derfor, hvis kontrakten ikke bestemmer at kontrakten må sies opp med anbefalt brev, men kun refererer til en skriftlig varsel, er det tilstrekkelig å sende en e-post.

Det er imidlertid en ulempe å avslutte abonnementet via e-post. Sending av e-post er underlagt den såkalte 'kvitteringsteorien'. Dette betyr at en uttalelse adressert til en bestemt person først trer i kraft når uttalelsen har nådd vedkommende. Å sende det alene er derfor ikke tilstrekkelig. En uttalelse som ikke har nådd adressaten har ingen effekt. Den som oppløser en avtale via e-post, må derfor bevise at e-posten faktisk har nådd adressaten. Dette er bare mulig hvis personen som e-posten er sendt til, svarer på e-posten, eller hvis det er bedt om å ha lest eller mottatt bekreftelse.

Hvis du ønsker å oppløse en avtale som allerede er inngått, er det lurt å først se på de generelle vilkårene og kontrakten for å se hva som er bestemt om oppsigelsen. Hvis avtalen må sies opp skriftlig, er det best å gjøre det med anbefalt post. Hvis du velger å si opp per e-post, må du sørge for at du kan bevise at adressaten har mottatt e-posten.

Vil du si opp en avtale? Eller har du spørsmål angående opphør av avtaler? Ikke nøl med å kontakte advokatene til Law & More. Vi er villige til å gjennomgå avtalene dine og gi deg de rette rådene.

 

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.