Ikke alle organisasjoner utfører sine aktiviteter med integritet ...

House for Whistleblowers Act

Ikke alle organisasjoner utfører sine aktiviteter med integritet. Mange er imidlertid redd for å gi alarm, nå har erfaringer flere ganger vist at varslere ikke alltid var tilstrekkelig beskyttet. House for Whistleblowers Act, som trådte i kraft i juli 2016, var ment å endre dette og fastsetter regler for rapportering av malpractices i organisasjoner med mer enn 50 ansatte. I prinsippet er loven bygget rundt arbeidsgiver og arbeidstaker. På en annen måte enn tilfellet er i ansettelsesretten, tolkes disse begrepene bredt i lys av loven. Derfor er også frilanseren underlagt disse reglene.

22-02-2017

Del
Law & More B.V.