I Nederland er det lagt stor vekt på arbeidernes rett til å streike ...

I Nederland legges det stor vekt på arbeidernes rett til å streike. Hollandske arbeidsgivere må tolerere streik, inkludert de negative konsekvensene dette kan ha for dem, så lenge "spillereglene" er oppfylt. For å sikre at ansatte ikke blir avskrekket fra bruken av denne retten, slo det nederlandske sentralnemnda at en streik ikke skulle påvirke høyden på dagpenger. Dette betyr at dagslønnen til en ansatt, på grunnlag av hvilken dagpenger beregnes, ikke lenger skal påvirkes negativt av en streik.

11-04-2017

Dele