Minimumslønn endres i Nederland fra 1. juli 2017

I Nederland avhenger minstelønnen av den ansattes alder. De juridiske reglene om minstelønn kan variere årlig. Fra 1. juli 2017 utgjør for eksempel minstelønnen € 1.565,40 per måned for ansatte over 22 år.

2017-05-30

Dele