I rettssaker kan man alltid forvente mye krangling ...

Den nederlandske høyesterett

I rettssaker kan man alltid forvente mye krangel og han-sa-hun-sa. For å avklare saken ytterligere, kan retten beordre høring av vitner. En av kjennetegnene ved en slik høring er spontaniteten. For å få svarene så uklart som mulig vil høringen foregå 'spontant' for dommeren. Den nederlandske høyesterett har nå bestemt at det er tillatt fra prosessuell økonomi å få høringen finne sted på grunnlag av en forhåndsskrevet uttalelse. I denne spesielle saken av 23. desember ville det ellers tatt for lang tid å høre alle de seks vitnene. Det er imidlertid viktig at retten deretter tar hensyn til at disse skriftlige uttalelsene kan føre til redusert pålitelighet ved vurderingen av bevisene.

 

Del
Law & More B.V.